ARX Equity Partners (“ARX”) fond soukromého kapitálu s 20-ti letou historií, který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě, úspěšně dokončil prodej své investice do Diagnosticni Center Bled doo (“DCB”), slovinského poskytovatele zdravotních služeb.

Tato transakce navrátila ARX původní investici 3,6 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 25 %.

ARX prodal DCB dvěma největším slovinským pojišťovnám Sava Re a Triglav. Převzetí společnosti DC Bled představuje pro Sava Re a Triglav důležitý krok směrem k realizaci jejich strategické expanze na slovinský trh soukromých zdravotnických služeb.

Společnost DCB, se sídlem v městě Bled, je největší soukromou klinikou ve Slovinsku, která poskytuje komplexní ambulantní a lůžkové lékařské služby na šesti pracovištích.

DCB provádí ročně více než 20 000 odborných vyšetření, především v oblastech gastroenterologie, urologie a magnetické rezonance.

Společnost ARX získala DCB v roce 2015 s cílem dosáhnout budoucího růstu společnosti a využít její odborné zkušenosti a vysokou reputaci jako platformu pro další konsolidaci a posílení vedoucího postavení DCB na slovinském trhu v oblasti diagnostiky. Tohoto cíle bylo úspěšně dosaženo a za dobu spolupráce s ARX byly uskutečněny čtyři dodatečné strategické akvizice a velikost firmy se se zdvojnásobila.

ARX považuje Slovinsko za jeden ze svých klíčových cílových středoevropských trhů. Dosavadní historie ARX zahrnuje několik úspěšných slovinských investic, které vedly ke třem úspěšným exitům.