Proč ARX?

Aktivity společnosti jsou řízeny týmem zkušených investičních profesionálů, který kombinuje širokou škálu mezinárodních odborných zkušeností a dobré znalosti místního prostředí. Tyto jedinečné atributy jsou základem toho, co přinášíme do každé transakce a do každého obchodního partnerství.

Původ z předních globálních finančních institucí. ARX v minulosti úspěšně vybudoval a spravuje čtyři navazující private equity fondy, spravující vice než 300 milionů EUR, s konzistentní investiční strategií, za nimiž stojí renomovaní institucionální investoři. I když většina investorů do fondů spravovaných ARX je tvořena předními globálními finančními institucemi, ARX je strukturován jako nezávislé partnerství, jehož tým si zachovává nezávislost a vlastní rozhodovací pravomoci.

Historie. Jsme hrdí na naši nepřetržitou 20letou historii úspěsného private equity investora ve střední Evropě.

Partnerství. Naším cílem je vytvořit dlouhodobá a trvalá obchodní partnerství, která nám pomohou vybudovat úspěšné společnosti. V ARX věříme v sílu partnerství a jsme přesvědčeni, že efektivní, čestné a transparentní spolupráce s vlastníky firem nám umožní dosáhnout našich cílů.

Odbornost. Máme prokazatelné odborné zkušenosti v poskytování transakčních řešení a působení jako spoluinvestoři ve středně velkých společnostech ve střední Evropě. ARX je předním investorem na trhu středně velkých investic v regionu střední Evropy. Díky našim odborným zkušenostem dokážeme zajistit podporu firmám v našem portfoliu prostřednictvím sdílení mezinárodních strategií nebo akvizičních řešení. Jako příklad lze uvést fakt, že během posledního desetiletí více než polovina firem v portfoliu ARX buď uskutečnila dodatečnou akvizici nebo úspěšně expandoval na zahraniční trhy.

Předvídatelnost. Naše pověst důvěryhodného a spolehlivého investičního partnera je založena na dlouhé a transparentní historii. ARX je spolehlivým partnerem a   uvědomujeme si zodpovědnost vůči firmám ve svém portfoliu. Co slíbíme, to také splníme.

Investiční přístup ARX

Zaměřujeme se na společnosti, které splňují následující kriteria

Středně velké společnosti, jejichž hodnota je mezi 10 až 50 miliony EUR.

Zisk na úrovni EBITDA (minimálně 1 milion EUR).

Společnosti, které mají centrálu nebo primárně působí v regionu střední Evropy.

Jsme zkušený investor v následujících situacích

Všichni nebo někteří z majitelů chtějí vystoupit ze společnosti a věnovat se jiným obchodním nebo osobním aktivitám.

Vlastník (nebo skupina vlastníků) se rozhodne částečně prodat svůj podíl, aby diverzifikovali svůj osobní majetek, ale přejí si zůstat spolumajiteli společnosti spolu s ARX.

Stávající manažerský tým firmy má zájem o odkup společnosti od současných vlastníků s naší finanční pomocí (transakce typu management buy-out nebo-li MBO).

Externí manažerský tým má zájem koupit společnost s naší podporou (transakce typu management buy-in nebo-li MBI).

Korporace se rozhodne prodat svou dceřinou společnost ve střední Evropě.

Společnost potřebuje nový kapitál, který jí umožní posílit svou pozici na trhu, buď akvizicí další společnosti, uvedením nových výrobků nebo vstupem na nové trhy.

Pokud víte o příležitosti, která odpovídá některé z těchto charakteristik, velice rádi se s Vámi setkáme při důvěrné a nezávazné schůzce.