Koncem roku 2005 byli zástupcům ARX představeni vlastníci a zároveň manažeři společnosti VUES. VUES byl založen v bývalém Československu jako výzkumný ústav elektrických strojů a pohonů. Po transformaci počátkem 90 let se managementu podařilo vybudovat společnost úspěšně se zaměřující na vývoj a malosériovou výrobu speciálních elektrických motorů.

Hlavními produktovými řadami jsou servomotory, lineární motory a speciální velké elektrické stroje. Výrobky VUES jsou zákazníky integrovány do vyšších celků v nejrůznějších průmyslových oborech, například v zařízeních pro automatizaci a robotiku, v logistice a balicí technice, automobilovém průmyslu, energetickém sektoru, trakci a dalších.

Tým ARX cítil, že VUES je vynikajícím středoevropským příkladem inženýrsky řízeného výrobce s vysokým potenciálem pro růst a provozní optimalizaci. ARX přitahovala vysoká koncentrace zkušených techniků, vlastní technické know-how, jakož i škála vlastních testovacích zařízení, jejichž vlastnictví není obvyklé a je důsledkem specifické historie VUES. Dobrou obchodní strategii VUES bylo, že místo snahy soutěžit s masovými výrobci standardizovaných strojů, budoval svou konkurenční výhodu využitím vlastních schopností v oblasti výzkumu, vývoje a výroby vysoce kvalitních elektrických motorů dle specifických požadavků pro koncové uživatele.

Tři z hlavních spoluvlastníků VUES, kterým bylo okolo šedesáti let, si přáli odejít do důchodu a další spoluvlastník, který nebyl zapojen do chodu firmy si přál zpeněžit svůj podíl. Mladší spoluvlastníci a zároveň členové managementu, kteří během následujících let byli klíčem k úspěchu VUES, měli zájem o partnerství s ARX a společný rozvoj společnosti.

Na počátku roku 2006 se ARX spojil se dvěma manažery, kteří reinvestovali podstatnou část výnosů z prodeje a uskutečnili společnou transakci ušitou na míru. Ta také poskytla možnost prodeje podílů dalším spoluvlastníkům, kteří o to měli zájem.  Vlastnická struktura byla následně zefektivněna odkupem podílů od více než 200 menšinových akcionářů.

Od data počáteční investice ARX již pomohl VUES:

  • Rozšířit svou obchodní činnost a upevnit finanční stabilitu,
  • Založit vlastní prodejní pobočku v Německu a zvýšit objem prodeje v západní Evropě,
  • Zvýšit své výnosy ze 14 miliónů EUR v roce 2009 na 24 miliónů EUR v roce 2012,
  • Zefektivnit  výrobu a  produktivitu, což vyústilo v expanzi EBITDA marže z 12% v roce 2009 na 21% v roce 2012, a
  • Zajistit bankovní financování úvodní transakce i následujících investic do rozšíření výrobních kapacit.