ARX Equity Partners prodává KVK Holding

ARX Equity Partners (“ARX”) prodal svůj podíl v českém výrobci stavebních materiálů KVK Holding a.s. (“KVK”). Tato investice, kterou ARX uskutečnil v roce 2010, přinesla návratnost ve výši 3,7x původní investice a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhne 20%. KVK v Česku provozuje 6 výrobních závodů, z toho tři na výrobu omítkových směsí, dva na asfaltové izolační pásy a jeden na výrobu polystyrenových izolací. Tržby KVK v roce 2016 dosáhly 1 miliardy korun.

 

ARX se na prodeji KVK dohodl se společností Sika CZ, s.r.o., dceřinou společností Sika AG (“Sika”). Sika se sídlem ve Švýcarsku je výrobce specializovaných chemikálií s vedoucí pozicí ve vývoji a výrobě systémů a výrobků pro lepení, utěsňování, tlumení, zpevňování a ochranu v oblasti stavebnictví a v automobilovém průmyslu. Sika má dceřiné společnosti v 99 zemích a vyrábí ve více než 190 továrnách.

 

Investice ARX do KVK odpovídá zaměření fondu na odkupy rozvíjejících se středoevropských firem. ARX získal majoritní podíl v KVK od předchozích majitelů v důchodovém věku v roce 2010 se záměrem uskutečnit další komplementární akvizice. V roce 2011 KVK získala společnost KRPA Dehtochema a tím posílila své vedoucí postavení na českém a slovenském trhu asfaltových izolací. Další akvizice  společnosti Penopol v roce 2011 znamenala vstup na blízký trh polystyrenových izolací. Pod vlastnictvím ARX byly obě doplňkové akvizice plně integrovány a skupina dosáhla významných synergií. K dalšímu zhodnocení investice přispělo doplnění manažerského týmu KVK.