ARX Equity Partners (ARX) úspěšně dokončil prodej své investice do polského výrobce interiérové a exteriérové stínící techniky Anwis Sp. z o.o. (ANWIS) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE (Warema). Tato investice navrátila ARX původní investici 3,3 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 30 %. Transakce byla schválena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ARX koupil většinový podíl ve společnosti ANWIS v roce 2014 od zakladatele společnosti,  se záměrem rozšířit její obchodní činnost a vstoupit na mezinárodní trhy na základě využití vlastních technických schopností společnosti, jejího silného postavení na domácím trhu, široké škály produktů a robustního internetového řešení pro objednávání. Tato strategie umožnila společnosti těžit z rychlého růstu obchodování po internetu na klíčových exportních trzích Německa a Nizozemska. Během posledních pěti let si ANWIS udržel svou ziskovou marži, přičemž neustále zvyšoval tržby a více než zdvojnásobil počet zaměstnanců.

Investice do společnosti ANWIS je v souladu se zaměřením ARX na růstové investice v zemích střední Evropy. ANWIS je polský výrobce zakázkového stínění a současně je jedním 
z vedoucích výrobců stínění oken a souvisejících komponentů v Evropě. Společnost v tomto regionu působí již více než 40 let a v poslední době zaznamenala rychlý růst, když v roce 2018 tržby dosáhly 32.6 milionu EUR, při přibližně 50% produkce vyvážené do západní Evropy. ANWIS využívá svého vedoucí postavení na polském trhu a rychlého růstu elektronického obchodu v Německu a zemích Beneluxu.

ARX prodal ANWIS společnosti WAREMA Renkhoff SE, rodinné firmě se sídlem v Německu, která je hlavní výrobní jednotkou a mateřskou společností pro významnou skupinu firem se dvěma divizemi: Sun & Living Spaces a Plastics & Engineering. Celkem má po světě 3 800 zaměstnanců. Díky schopnosti poskytnout řešení a inovace v segmentu sluneční ochrany si Warema udržuje vedoucí pozici na trhu. V obou divizích klade důraz na rostoucí kompetence týkající se inovativních technologií.