Po uzyskaniu zgód ze strony organów regulacyjnych, ARX Equity Partners („ARX”) zakończył inwestycję w Anwis Sp. z o.o. („ANWIS”), polskiego producenta wewnętrznych i zewnętrznych osłon okiennych produkowanych pod indywidualne zamówienia. Nabywcą jest Novaco Invest GmbH, spółka zależna WAREMA Renkhoff SE („Warema”). Inwestycja ARX w ANWIS przyniosła łączny mnożnik zwrotu gotówki 3.3x i wewnętrzną stopę zwrotu przekraczającą 30%.

ARX ​​nabył większościowy pakiet akcji ANWIS od odchodzącego na emeryturę założyciela w drugiej połowie 2014 r. z zamiarem wykorzystania możliwości technicznych firmy, silnej pozycji na rynku krajowym, szerokiej gamy produktów i zaawansowanych internetowych rozwiązań zamawiania produktów w celu rozwoju i umiędzynarodowienia działalności ANWIS. Strategia ta pozwoliła Spółce skorzystać z szybkiego rozwoju sektora e-commerce na kluczowych rynkach eksportowych, w tym w Niemczech i Holandii. W ciągu ostatnich pięciu lat ANWIS utrzymał swą rentowność na poziomie marż, przy jednocześnie stale rosnącej sprzedaży i dwukrotnym przyroście liczby pracowników.

Inwestycja w ANWIS jest w pełni zgodna ze strategią ARX ukierunkowaną na wspieranie wzrostowych inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. ANWIS jest producentem wewnętrznych i zewnętrznych osłon okiennych oraz wiodącym producentem komponentów używanych do ich produkcji w Europie. Spółka jest aktywna na rynku od 40 lat i ostatnio odnotowuje szybki wzrost: sprzedaż ANWIS osiągnęła 32,6 mln EUR w 2018 r., z tego około 50% stanowił eksport do Europy Zachodniej. ANWIS wykorzystuje swoją wiodącą pozycję na rynku polskim, co stanowi dobrą bazę do szybkiego rozszerzania działalności w zakresie handlu elektronicznego w Niemczech i w krajach Beneluksu

Wyjście ARX z inwestycji zostało zrealizowane poprzez sprzedaż ANWIS do WAREMA Renkhoff SE („Warema”), niemieckiej firmy rodzinnej, podzielonej na dwa działy: Słońce i Życiowe Przestrzenie oraz Plastyka i Inżynieria, zatrudniającej łącznie ponad 3800 pracowników na całym świecie. Warema zajmuje wiodącą pozycję na rynku bazując na jakości oferowanych rozwiązań i innowacjach. W obu działach, jest kładziony duży nacisk na rosnące kompetencje i wykorzystanie innowacyjnych technologii.