ARX Equity Partners (“ARX”) prodal svůj podíl ve slovinském výrobci plastových výlisků, společnosti Tomplast d.o.o. (“Tomplast”). Tato investice, kterou ARX uskutečnil v roce 2007, přinesla návratnost ve výši 4.1x původní investice a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhne 20%. Transakce byla realizována prodejem fondům spravovaným finančními investory KJK Capital.

Investice ARX do Tomplastu je v souladu se zaměřením fondu na odkupy majoritních podílů středoevropských výrobních společností orientovaných na export a řešících nástupnictví zakladatelů. ARX získal většinový podíl v Tomplastu v roce 2007 odkupem od zakladatelů, kteří již dosáhli důchodového věku a přáli si vystoupit ze společnosti. Dalším krokem směřujícím k úspěchu této transakce byla v roce 2008 dodatečná akvizice Unitplast d.o.o. (“Unitplast”), taktéž řešící problém nástupnictví zakladatele. Pod vlastnictvím ARX byly obě společnosti plně integrovány, zatímco postupně měnily svou obchodní strategii zvýšením podílu produkce automobilových součástek. V současné době firma dodává větší a komplexnější produkty ze svých moderních výrobních závodů ve Slovinsku, s využitím technologií jako jsou 2K nebo vstřikování s podporou plynů. Během období, kdy byl ARX vlastníkem Tomplastu, jeho výnosy vzrostly z 13 milionů € v roce 2007 na více než 40 milionů € v roce 2015 a počet zaměstnanců se zvýšil ze 77 na 300.

Řídící partner ARX Brian Wardrop poznamenal: „Naše investice v Tomplastu je ukázkovým příkladem příležitostí, které jsou dostupné na středoevropském trhu malých a středních firem. Podařilo se nám získat dvě menší společnosti, které obě čelily vlastnickým a manažerským problémům a vybudovat dodavatele plastových výlisků, který nyní dokáže obstát v konkurenci na mezinárodním trhu.“

Jako poradci na této transakci spolupracovali Arkas Corporate Finance (M&A poradenství), Ulcar & Partners (právní poradenství) and White & Case (právní poradenství).