ARX Equity Partners (“ARX”) zakończył inwestycję w słoweńskiego producenta komponentów z tworzyw sztucznych Tomplast d.o.o. (“Tomplast”), pomnażając zainwestowany kapitał 4,1 razy i osiągając na tej inwestycji stopę zwrotu ponad 20%. ARX wyszedł z inwestycji sprzedając udziały inwestorowi finansowemu KJK Capital.

Inwestycja w Tomplast jest zgodna ze strategią ARX, która koncentruje się na transakcjach wykupu udziałów większościowych związanych z sukcesją w Europie Środkowej, z preferencją dla firm przemysłu precyzyjnego zorientowanych na rozwijanie eksportu. ARX nabył od przechodzących na emeryturę założycieli Spółki większościowy pakiet udziałów w 2007 roku. W 2008 roku Tomplast przejął spółkę Unitplast d.o.o. („Unitplast”) ponownie w związku z sukcesją. Spółki w pełni się zintegrowały pod własnością ARX, jednocześnie zmieniając kierunek sprzedaży koncentrując się w większym stopniu na komponentach motoryzacyjnych. Obecnie Spółka dostarcza większe i bardziej złożone podzespoły ze swoich nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Słowenii, korzystając z nowoczesnych technologii takich jak 2K i wtrysku gazem. Przychody Tomplastu wzrosły z 13 milionów Euro w 2007 roku do ponad 40 milionów Euro w 2015 roku, natomiast liczba zatrudnionych pracowników zwiększyła się z 77 do 300 w trakcie inwestycji ARX.

Partner Współzarządzający ARX Brian Wardrop powiedział: „Nasza inwestycja w Tomplast jest doskonałym przykładem możliwości jakie istnieją w segmencie średnich firm w Europie Środkowej. Udało nam się kupić i połączyć z sukcesem dwie mniejsze spółki, w przypadku których założyciele stanęli przed dotkliwymi problemami związanymi z sukcesją wspólników i zarządzających, tworząc konkurencyjnego w skali międzynarodowej dostawcę niszowych komponentów z tworzyw sztucznych.”

Doradcami przy sprzedaży byli Arkas Corporate Finance (M&A), Ulcar & Partners (prawny) oraz White & Case (prawny).