Počátkem roku 2015 dokončil ARX, společně s Josephem Prielem, zkušeným investorem v oblasti zdravotních služeb, akvizici 100% podílu ve slovinském poskytovateli zdravotní péče DC Bled. Společnost je největší soukromou klinikou ve Slovinsku, která poskytuje své služby na šesti pracovištích. DC Bled poskytuje komplexní ambulantní a nemocniční zdravotnické služby pro více než 70 000 pacientů ročně, především v oblastech gastroenterologie a urologie.

Společnost DC Bled byla založena v roce 1992 renomovaným lékařem, který kliniku úspěšně rozvíjel až do své smrti v polovině roku 2000. Po několika letech marného úsilí o další rozvoj, jeho následovníci dospěli k závěru, že prodej DC Bled zkušeným investorům umožní budoucí růst a rozvoj společnosti.

ARX splnil při prodeji požadované podmínky původních majitelů a stanovil jasný investiční záměr, který byl založen na upevnění vedoucího postavení kliniky na velmi roztříštěném trhu.  Cílem bylo dosažení budoucího růstu prostřednictvím provozních zlepšení, rozšiřování nabídky služeb a dalších akvizic s využitím vysoké reputace DC Bled a odborných zkušeností.

Joseph Priel a členové investičního týmu ARX se aktivně zapojili do monitorování aktivit DC Bled a přispívají ke zvýšení hodnoty společnosti. Joseph Priel založil v roce 1990 společnost Euromedic International, která následně dokončila více než 100 akvizic ve spolupráci s různými mezinárodními private equity fondy, včetně GE Equity, Warburg Pincus a Montagu.

Za dobu spolupráce s ARX společnost DC Bled:

  • Jmenovala nového dynamického výkonného ředitele, orientovaného na růst společnosti
  • Upevnila své vedoucí postavení na trhu tím, že uskutečnila čtyři akvizice, rozšířila nabídku svých služeb a zavedla nové diagnostické služby jako magnetická rezonance (MRI) a výpočetní tomografie (CT)
  • Během čtyř let se zdvojnásobila velikost firmy a počet pracovišť se zvýšil z 3 na 6
  • Dosáhla úplného geografického pokrytí celé země
  • Rozšířila a optimalizovala stávající pracoviště, tak aby jejich vybavení odpovídalo nejvyšším standardům
  • Rozšířila nabídku privátních zdravotnických služeb

Začátkem roku 2020 byla společnost DC Bled prodána renomovanému strategickému investorovi, přičemž ARX a jeho spoluinvestoři vygenerovali atraktivní výnos.