Na początku 2015 roku, ARX wraz z doświadczonym inwestorem w obszarze ochrony zdrowia Josephem Priel, sfinalizował przejęcie 100% udziałów słoweńskiego świadczeniodawcy usług ochrony zdrowia DC Bled. Spółka ta jest największą siecią ambulatoryjnych klinik diagnostycznych w Słowenii składającą się z sześciu placówek. DC Bled zapewnia kompleksową opiekę medyczną w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych oraz obsługuje ponad 70.000 pacjentów rocznie, głównie w dziedzinie gastroenterologii i urologii.

DC Bled został założony przez znanego lekarza w 1992 roku, który z powodzeniem rozwijał biznes aż do śmierci w połowie lat dwutysięcznych. Po latach starań o dalszy rozwój firmy, spadkobiercy stwierdzili, że sprzedaż DC Bled doświadczonym inwestorom umożliwi spółce jej ponowny rozwój.

ARX ​​zapewnił pożądaną sprzedaż udziałów właścicielom rodziny i sformułował jasny plan inwestycyjny wspierający lidera rynku jakości działającego na bardzo rozdrobnionym rynku, tak aby wykorzystać silną markę i możliwości kliniczne DC Bled i osiągnąć wzrost wartości poprzez inicjatywy operacyjne, nową ofertę usług oraz akwizycje innych podmiotów z branży.

Priel oraz zespół transakcyjny ARX brali praktyczny i aktywny udział w nadzorze działalności DC Bled i istotnie przyczynili się do zwiększenia wartości spółki. Priel założył firmę Euromedic International na początku lat 90., która zrealizowała ponad 100 przejęć, współpracując z wieloma międzynarodowymi firmami private equity, w tym GE Equity, Warburg Pincus i Montagu.

Od momentu inwestycji ARX w DC Bled:

  • Powołany został nowy, dynamiczny CEO zorientowany na wzrost wartości biznesu,
  • Spółka umocniła swoją pozycję lidera na rynku poprzez akwizycje czterech innych podmiotów z branży, zwiększenie skali działalności i ofertę nowych usług, takich jak MRI i tomografia komputerowa,
  • Nastąpiło podwojenie wielkości biznesu w ciągu czterech lat i zwiększenie liczby placówek z trzech do sześciu,
  • Osiągnięty został pełny zasięg geograficzny działalności w całym kraju,
  • DC Bled zoptymalizował i rozbudował istniejące placówki, kładąc każdorazowo nacisk na to, aby posiadać w nich sprzęt najwyższej jakości i standardów, oraz
  • Spółka rozszerzyła zakres usług medycznych, koncentrując się na procedurach prywatnych.

Na początku 2020 roku DC Bled został sprzedany renomowanemu inwestorowi strategicznemu, generując atrakcyjny zwrot z inwestycji dla funduszu ARX i jego inwestorów.