V roce 2005 byli společnosti ARX představeni tři většinoví vlastníci – manažeři společnosti Donit Tesnit. Donit Tesnit je Slovinský výrobce průmyslového těsnícího materiálu a těsnění s dlouholetou historií inovací, kvality a spolehlivosti používaných u kritických aplikací. ARX zaujal fakt, že Donit Tesnit je jedna z předních společností na trhu, kde výrobní znalost, spolehlivost a kvalita jsou klíčem k úspěchu.

Většinoví vlastníci – manažeři byli rozdílného věku a pohledu na podnikání a jejich kariérní horizont se začal lišit. Mladší manažeři formulovali jasný střednědobý plán dalšího rozvoje, zatímco nejstarší z nich se připravoval na odchod do důchodu. Výzva pro ARX byla sestavit diskrétní a včasnou transakci, která uspokojí zájmy celé skupiny vlastníků – manažerů.

V počátku roku 2006 společnost ARX spolupracovala se dvěmi mladšími vlastníky – manažery na transakci, která umožnila požadovaný plný odchod nejstaršího vlastníka, zatímco se ARX stal novým majoritním akcionářem s jasným zájmem realizovat střednědobý strategický plán pro společnost. Kromě toho, ARX zajistil finanční a úvěrové zdroje k podporě strategických záměrů.

Během doby investice společnosti ARX, Donit Tesnit:

  • Optimalizovala své produktové portfolio a zvýšila prodej výrobků s vysokou marží,
  • Dosáhla nadprůměrného růstu tržeb – ročně o 10%,
  • Zjednodušila vlastnickou strukturu,
  • Zlepšila využití pracovního kapitálu,
  • Konsolidovala produkci a nemovitý majetek a tím dosáhla vyšší produktivity.

V roce 2008 byla společnost Donit Tesnit prodána do Slovinské průmyslové skupiny a ARX a jeho partneři tím dosáhli zajímavé návratnosti své investice.