Pod koniec 2005 roku ARX został przedstawiony trzem menadżerom zarządzającym Donit Tesnit  i posiadającym w niej udzial większościowy. Donit Tesnit to słoweński producent przemysłowych materiałów uszczelniających, posiadający długą tradycję innowacyjności, produkcji materiałów o wysokiej jakości i niezawodności. Zainteresowanie ARX wzbudził fakt, że Donit Tesnit jest jednym z europejskich liderów rynku w niszowej branży, gdzie know-how produkcji, niezawodność i jakość są kluczowymi czynnikami sukcesu.

Większościowi wspólnicy i jednocześnie zarządzający Spółką byli w różnym wieku, a ich spojrzenie na biznes i karierę różniło się od siebie. Młodsi stawiali sobie za cel wzrost wartości Spółki w średnim okresie, natomiast starszy wspólnik przygotowywał się do przejścia na emeryturę. Wyzwaniem dla ARX było skonstruowanie takiej transakcji, która zadowalałaby aspiracje wszystkich menadżerów.

Na początku 2006 roku ARX we współpracy z dwoma młodszymi wspólnikami przeprowadził transakcję, która ułatwiła starszemu właścicielowi wyjście z inwestycji i przejście na emeryturę, wprowadzając jednocześnie ARX jako nowego większościowego akcjonariusza z jasno wyznaczonym celem kładącym nacisk na realizację średniookresowego planu strategicznego. Ponadto, ARX uzyskał finansowania dłużne niezbędne do realizacji wyznaczonej strategii.

W okresie inwestycji ARX, Donit Tesnit:

  • Zoptymalizował asortyment produktów i zwiększył udział sprzedaży wyrobów  o wysokiej marży,
  • Zwiększał przychody ze sprzedaży o 10% rocznie, powyżej średniej rynkowej,
  • Uzyskał prostszą strukturę własności,
  • Poprawił wykorzystanie kapitału obrotowego,
  • Skonsolidował nieruchomości produkcyjne usprawniając tym samym proces produkcji,

Pod koniec 2008 r. Donit Tesnit został sprzedany słoweńskiej grupie przemysłowej, dając atrakcyjny zwrot z inwestycji ARX i jej partnerom.