Na počátku roku 2002 představil pan Marek Górski (dřívější předseda dozorčí rady společnosti Ergis) týmu Arxu společnost Ergis a jejího generálního ředitele pana Tadeusze Nowického. V té době byla společnost vlastněna několika polskými privatizačními fondy (NFI), polským státem a zaměstnanci. Společnost byla výrobcem fólií, se širokým využitím ve stavebnictví a pro dekorační účely.

Díky roztříštěné vlatnické struktuře, silnému zájmu klíčových vlastníků rychle odprodat svůj podíl a nejistotě ohledně budoucího potenciálu společnosti z důvodu právě probíhající restruktualizace, manažeři společnosti viděli příležitost k odkupu firmy s využitím bankovního úvěru (transakce typu leveraged buy-out).

Skupina Ergis se v té době skládala z několika společností a výrobních závodů. Vizí generálního ředitele bylo modernizovat skupinu a rozvíjet ji tak, aby se stala předním výrobcem na trhu obalových materialů ve střední a východní Evropě.

Manažeři společnosti si byli vědomi, že jejich záměry nemohou být realizovány bez podpory nového partnera. Od něj se očekávalo, že přinese nejen kapitál, ale i strategickou podporu, která byla nezbytná pro další růst firmy.

V roce 2003 vzniklo partnerství mezi ARX a pány Markem Górskim a Tadeuszem Nowickim za účelem uskutečnění odkupu společnosti. Transakce byla realizována v letech 2003 – 2004 a jejím prostřednictvím se z manažerů společnosti stali zárověň spoluvlastníci.

Za dobu spolupráce s ARX Ergis dokázal následující:

  • Ztrojnásobit roční výnosy z  50 millionu EUR v roce 2003 na 150 millionu EUR v roce 2011,
  • Úspěsně uvést firmu Eurofilms (dřívější dceřinnou společnost) na varšavskou burzu v červnu 2006 a následně se stát kótovanou společností po reverzním převzetí společnosti Eurofilms v červnu 2007,
  • Vyhledat a uskutečnit akvizice v Polsku a Německu (Flexergis, MKF Folien  a  Schimanski v roce 2007),
  • Stát se důležitým dodavatelem balicích fólií pro potravinářský průmysl,
  • Představit nové výrobky jakými jsou například vícevrstvé laminované fólie a vícevrstvé stretch fólie a expandovat na trhy západní Evropy.