Historia współpracy ze spółką Ergis sięga początku roku 2002. Pan Marek Górski, wówczas były przewodniczący Rady Nadzorczej Ergis, przedstawił Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Nowickiemu fundusz ARX. W tym czasie spółka Ergis była własnością szeregu narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI), Skarbu Państwa i pracowników Spółki. Ergis zajmował się głównie produkcją folii dla szeroko rozumianego sektora budowlanego i dekoracyjnego.

Menedżerowie zauważyli, że ówczesna rozdrobniona struktura własnościowa Spółki, zainteresowanie głównych akcjonariuszy w szybkim zbyciu swoich akcji i trwający proces restrukturyzacji utrudniający dostrzeżenie pełnego potencjału Spółki, stwarzają okazję do przeprowadzenia transakcji lewarowanego wykupu menedżerskiego (MBO).

Grupa Ergis składała się wówczas z kilku firm i zakładów produkcyjnych. Prezes Spółki miał wizję unowocześnienia i dalszego rozwoju Grupy, aby stać się wiodącym producentem folii opakowaniowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Menedżerowie wiedzieli, że ich aspiracje nie mogą zostać zrealizowane bez udziału nowego partnera biznesowego. Ten nowy partner biznesowy miał wnieść niezbędny kapitał, jak również wesprzeć kadrę zarządzającą w dalszym rozwoju Spółki.

W 2003 roku ARX wraz z Tadeuszem Nowickim i Markiem Górskim nawiązali współpracę na zasadach partnerskich celem wykupu spółki Ergis. Transakcja została sfinalizowana w latach 2003-2004 i w jej wyniku menedżerowie zostali współwłaścicielami Spółki.

Od czasu inwestycji ARX, Spółka Ergis-Eurofilms:

  • Zwiększyła trzykrotnie roczne przychody z 50 mln € w 2003 r. do 150 mln € w 2011 r.,
  • Z sukcesem wprowadziła Eurofilms (dawna spółka zależna) na GPW w czerwcu 2006 r., a następnie sama została wprowadzona na giełdę poprzez przejęcie odwrotne Eurofilms w czerwcu 2007 r.,
  • Dokonała przejęcia firm z tej samej branży w Polsce i w Niemczech (Flexergis, MKF Folien i Schimanski w 2007 r.),
  • Została ważnym dostawcą folii opakowaniowych dla firm działających w branży przetwórstwa spożywczego,
  • Rozszerzyła swój asortyment wprowadzając nowe produkty, takie jak wielowarstwowe laminowane sztywne folie PET i wielowarstwowe folie stretch, jednocześnie rozszerzając swoją obecność na rynku Europy Zachodniej.