Na základě dlouhodobého osobního vztahu byl ARX počátkem roku 2010 osloven výkonným ředitelem a zároveň menšinovým majitelem KVK. KVK je vedoucím výrobcem stavebních materiálů v České republice, který generuje významnou část svého obratu také na Slovensku. Do portfolia produktů KVK patří zejména malty, tmely, lepidla, izolační pásy a spárovací hmoty. KVK provozuje také dva lomy.

Výkonný ředitel společnosti KVK hledal řešení na míru pro diskrétní nahrazení většinového pasivního akcionáře, který již dosáhl důchodového věku a přál si vystoupit ze společnosti. Názory a vize výkonného ředitele firmy a pasivního většinového vlastníka se stále více rozcházely, až k uskutečnění dalších rozvojových kroků bylo potřeba získat nového většinového akcionáře.  Výkonný ředitel KVK pevně věřil ve strategii využít stávající společnost jako konsolidační platformu a reinvestoval svůj výnos z prodeje společně s ARX.

V srpnu 2010 se uskutečnila transakce, kdy ARX odkoupil celý podíl od většinového vlastníka v důchodovém věku a tím se stal většinovým akcionářem. Společně s výkonným ředitelem společnosti se zaměřili na splnění střednědobého strategického plánu. ARX se také zavázal k financování další expanze a zároveň zajistil dlouhodobé úvěrové financování společnosti.

Za dobu spolupráce s ARX společnost KVK:

  • Uskutečnila dvě strategické akvizice díky jedné, z nichž získala dominantní postavení v českém segmentu izolačních pásů s více než 50 % tržním podílem.
  • Realizovala synergie z úspěšných akvizic.
  • Zefektivnila klíčové aktivity, portfolio produktů a výrobní závody.
  • Doplnila manažerský tým o nového finančního a výrobního ředitele.
  • Jmenovala nového generálního ředitele (ve spolupráci s reinvestujícím majitelem) se silnými řídícími schopnostmi.

Ve druhé polovině roku 2017 bylo KVK prodáno švýcarskému strategickému investorovi (Sika AG) a tato transakce přinesla atraktivní investiční zhodnocení pro společnost ARX a její partnery.