We wczesnym 2010 roku, prezes i jednocześnie mniejszościowy wspólnik KVK, o długoletnich osobistych relacjach z ARX, skontaktował się z nami. KVK jest czołowym czeskim producentem materiałów budowlanych, oferującym swoje produkty również w Słowacji. Portfel produktów KVK składa się głównie z tynków, klejów, pap i styropianu. KVK posiada również dwie kopalnie.

Prezes KVK szukał rozwiązania “szytego na miarę” aby dyskretnie zastąpić większościowego pasywnego wspólnika chcącego sprzedać udziały w związku ze swoim planowanym odejściem na emeryturę. Interesy i wizja rozwoju KVK prezesa i większościowego wspólnika zaczęły się coraz bardziej różnić, do tego stopnia, że nowy właściciel stał się niezbędny aby spółka mogła zrealizować kolejny cykl rozwoju. Prezes mocno wierzył w strategię wzrostu KVK – opartej na skorzystaniu ze spółki jako platformy konsolidacyjnej – i reinwestował swoje przychody ze sprzedaży udziałów razem z ARX.

W sierpniu 2010 roku, ARX razem z prezesem, w transakcji dającej możliwość pełnego wyjścia dotychczasowemu wspólnikowi większościowemu, wprowadzającej ARX jako nowego, oferującego pełne wparcie, większościowego wspólnika koncentrującego się na przeprowadzeniu uzgodnionego średnio-okresowego planu strategicznego spółki.  ARXzadeklarował również dodatkowe środki na sfinansowanie przyszłego rozwoju spółki jednocześnie organizując długoterminowe finansowanie dłużne dla biznesu.

W czasie trwania inwestycji ARX, KVK:

  • Przeprowadziło dwie ważne strategicznie akwizycje, jedna z nich ustanowiła KVK jako dominującego gracza na czeskim rynku pap z ponad 50% udziałem,
  • Zrealizowało z sukcesem synergie z integracji akwizycji,
  • Podniosło sprawność podstawowej działalności, polepszyło portfel produktów i zwiększyło wydajność zakładów produkcyjnych,
  • Uzupełniło kierownictwo o nowego dyrektora finansowego i ds. produkcji,
  • Powołało nowego prezesa (we współpracy z reinwestującym wspólnikiem) z silnymi zdolnościami operacyjnymi.

W późnym 2017 roku KVK zostało sprzedane szwajcarskiemu inwestorowi strategicznemu (Sika AG), przynosząc atrakcyjny zwrot z inwestycji ARX i jego partnerom.