V roce 2008 se představitelé Arxu seznámili s hlavním zakladatelem společnosti Lexum, která je největším řetězcem očních klinik v České republice, profesorem Martinem Filipcem.  Lexum provádí různé oční operace jako jsou např. laserové korekce očních vad, operace šedého zákalu a operace sítnice.

V té době společnost vlastnila malá skupina akcionářů, kteří se s vyjímkou profesora Filipce stávali stále pasivnějšími vlastníky, kteří upřednostňovali okamžitý prodej svého podílu oproti budování dlouhodobé vlastnické pozice ve společnosti. Podnikatelský záměr profesora Filipce byl týmu ARX představen takto:  upevnit a ještě posílit vedoucí postavení společnosti na trhu v České republice, expandovat do dalších zemí střední a východní Evropy a neustále udržovat vysokou kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb svým pacientům.

Na počátku roku 2009 ARX uzavřel partnerství s profesorem Filipcem v podobě transakce, která umožnila odkoupení podílu od pasivních vlastníků a zároveň byl společnosti Lexum poskytnut kapitál pro další expanzi. Současně se ARX významnou měrou podílel na získání dlouhodobého dluhového financování pro společnost.

Za dobu spolupráce s ARX Lexum dokázal následující:

  • Vyhledat a uskutečnit akvizici v Polsku (transakce byla dokončena na počátku roku 2010),
  • Z původních 3 klinik navýšit celkový počet klinik ve střední a východní Evropě na 10,
  • Navýšit své výnosy z 11 milionů EUR v roce 2008 na 18 million EUR v roce 2011,
  • Upevnit svou pozici největší oční kliniky ve střední a východní Evropě,
  • V prosinci 2012 získat strategického investora (Moonrady Healthcare) a
  • Úspěšně pokračovat v poskytování péče nejvyšší kvality svým pacientům.

V roce 2012 Lexum překročil historický mezník a dokončením 150,000-té oční operace!