W 2008 roku ARX nawiązał kontakt z profesorem Martinem Filipcem, autorytetem medycznym w zakresie chirurgii oka oraz założycielem Lexum – największej sieci klinik chirurgii oka w Czechach. Lexum wykonuje szeroką gamę operacji oka w tym m.in. laserową korekcję wad wzroku, przeprowadza zabiegi leczenia zaćmy oraz witrektomię.

Przed inwestycją Funduszu właścicielami Lexum było kilku wspólników, którzy z wyjątkiem prof. Filipca, wcześniej wycofali się z bieżącego zarządzania Spółką i byli zainteresowani raczej sprzedażą swoich udziałów niż długoterminową inwestycją. Prof. Filipec zainteresował ARX swoją koncepcją rozwoju Spółki: umocnienia pozycji Lexum jako lidera w Czechach oraz ekspansji spółki w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej utrzymując najwyższą jakość świadczonych usług medycznych.

Na początku 2009 roku ARX, we współpracy z prof. Filipcem, przeprowadził transakcję umożliwiającą pasywnym wspólnikom Lexum pełne wyjście z inwestycji jednocześnie udostępniając kapitał na finansowanie dalszej ekspansji sieci placówek Lexum. ARX wsparł Lexum również w uzyskaniu długoterminowego finansowania dłużnego.

Od czasu inwestycji funduszu Lexum:

  • Zidentyfikowało i przejęło komplementarną sieć klinik chirurgii oka w Polsce (2010),
  • Rozwinęło sieć klinik w Europie Środkowo-Wschodniej z 3 do 10,
  • Zwiększyło przychody z 11 mln € w 2008 roku do 18 mln € w 2011 roku,
  • Ugruntowało swoją pozycję największej sieci klinik chirurgii oka w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • Pozyskało w grudniu 2012 roku inwestora strategicznego (Moonray Healthcare),
  • Utrzymało najwyższą jakość usług w swoich klinikach.

W 2012 roku łączna liczba zabiegów chirurgii oka przeprowadzonych w klinikach Lexum przekroczyła 150.000!