Dlaczego ARX?

Firma jest zarządzana przez doświadczony zespół profesjonalistów posiadających doświadczenie inwestycyjne, który umiejętnie łączy swe międzynarodowe doświadczenie i kompetencje z doskonałą znajomością funkcjonowania lokalnych rynków. Uważamy, że unikalne cechy ARX stanowią podstawę naszego udziału, w każdej z transakcji i w każdej współpracy biznesowej.

Renomowana instytucjaARX zebrał i zarządza z sukcesem czterema kolejnymi funduszami typu private equity o łącznej kwocie ponad 300 milionów euro. Inwestorami funduszy są renomowane instytucje finansowe, które nam zaufały i powierzyły w zarządzanie swe środki finansowe. Posiadając renomowanych inwestorów, ARX pozostaje niezależną spółką, a zespół zarządzający zachowuje autonomię i samodzielność w podejmowaniu decyzji

Osiągnięcia. Jesteśmy dumni z naszej owocnej 20-letniej działalności jako inwestora private equity w Europie Środkowej. Nasz zespół składa się z wielu szanowanych i bardzo doświadczonych profesjonalistów w branży PE w Europie Środkowej.

Siła Partnerstwa. Naszym celem jest tworzenie długoterminowych i trwałych relacji partnerstwa biznesowego w celu budowania silnych firm w regionie Europy Środkowej. W ARX wierzymy w moc partnerstwa – jesteśmy przekonani, że skuteczne, rzetelne i przejrzyste partnerstwo z właścicielami i menedżerami przedsiębiorstw, pozwoli nam osiągnąć zamierzony cel.

 

Doświadczenie. Posiadamy duże doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań transakcyjnych i współpracy jako współinwestor w przedsiębiorstwach średniej wielkości w Europie Środkowej. W szczególności ARX jest wiodącym graczem w swoim przedziale wartości transakcji w przypadku inwestycji związanych z sukcesją. Jesteśmy również ekspertami we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw poprzez ekspansję międzynarodową i przejmowanie innych firm. Dla przykładu – ponad połowa inwestycji ARX w ubiegłych dziesięciu latach, to inwestycje, w których przypadku przeprowadzono przejęcia zagranicznych firm lub wdrożono strategię umiędzynarodowienia działalności

Przewidywalność. Nasza reputacja wiarygodnego i solidnego partnera transakcyjnego opiera się na długiej i przejrzystej historii. ARX jest wiarygodnym udziałowcem i jesteśmy świadomi odpowiedzialności za zachowanie spuścizny naszych spółek portfelowych. Dostarczamy to, co obiecujemy i sami osobiście gwarantujemy to naszym zaangażowaniem.

Podejście ARX

Inwestujemy w firmy spełniające następujące kryteria

Firmy średniej wielkości, których wartość jest szacowana pomiędzy 10 a 50 milionów Euro.

Rentowność na poziomie EBITDA (minimum 1 milion Euro).

Siedziba firmy lub główna działalność jest prowadzona w regionie Europy Środkowej.

Jesteśmy sprawdzonym inwestorem w następujących sytuacjach

Część lub wszyscy właściciele są zainteresowani zbyciem firmy, aby móc prowadzić inną działalność biznesową lub realizować inne cele życiowe.

Właściciel (lub grupa właścicieli) chciałby częściowo zbyć swoje udziały w celu dywersyfikacji własnych aktywów, zachowując przy tym znaczący udział obok ARX.

Menedżerowie chcieliby stać się współwłaścicielem firmy przy naszym finansowym wsparciu (wykup menedżerski typu MBO).

Zewnętrzna grupa menedżerów jest zainteresowana nabyciem firmy przy naszym finansowym wsparciu (wykup menedżerski typu MBI).

Korporacja zamierza zbyć spółkę zależną z Europy Środkowej.

Firma poszukuje kapitału na rozwój, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku, przejąć inną firmę, wdrożyć nowy asortyment wyrobów lub wejść na rynki międzynarodowe.

Jeżeli, któraś z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy Państwa, będzie nam bardzo miło umówić się na poufną i niezobowiązującą wstępną rozmowę