ARX ​​Equity Partners („ARX”), fundusz private equity działający w regionie Europy Środkowej i specjalizujący się w segmencie transakcji spółek małych i średniej wielkości, poinformował w dniu dzisiejszym o sfinalizowaniu transakcji przejęcia większościowego pakietu udziałów węgierskiej spółki świadczącej usługi profesjonalne Klient Holding Kft, która jest częścią globalnej sieci WTS („Grupa Klient”).

Grupa Klient to firma z siedzibą w Budapeszcie, świadcząca zewnętrzne usługi księgowe, płacowe i podatkowe. Grupa Klient realizuje obecnie sprzedaż na poziomie około 5 mln EUR, zatrudnia ponad 120 pracowników, i jest obecnie jednym z dziesięciu wiodących dostawców zewnętrznych usług księgowych, płacowych i podatkowych na Węgrzech, obsługującym głównie lokalne spółki zależne dużych międzynarodowych firm.

Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione. ARX ​​przejął firmę od jej założycieli i będzie współpracować z istniejącym zespołem zarządzającym firmy, który będzie dalej rozwijał firmę. Grupa Klient wykorzysta kapitał zainwestowany przez ARX w celu realizacji długoterminowych inicjatyw rozwojowych, które obejmą przyspieszenie rozwoju oferty usług, istotne inwestycje w talenty i technologię oraz strategiczną ekspansję poprzez wzrost organiczny oraz ukierunkowane fuzje i przejęcia.