O nas

Zarządzając kwotą ponad 300 milionów euro zebraną w ramach czterech dotychczasowych funduszy, ARX stał się w swoim segmencie rynku wiodącym funduszem private equity w Europe Środkowej. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw średniej wielkości w Europe Środkowej.

Posiadając główne biuro w Pradze, firma jest zarządzana przez doświadczony zespół profesjonalistów z różnych krajów, posiadających wiedzę w zakresie inwestowania i umiejętnie korzystających ze swego międzynarodowego doświadczenia, kompetencji oraz doskonałej znajomości funkcjonowania lokalnych rynków. Takie połączenie cech zespołu, który posiadając dostęp do wiedzy i rynków międzynarodowych, na miejscu podejmuje swe decyzje inwestycyjne, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu ARX i spółek, w które fundusz decyduje się inwestować.

Naszym głównym celem jest budowanie trwałych i działających z sukcesem wspólnych przedsięwzięć z przedsiębiorcami, menedżerami i innymi udziałowcami, tak aby w pełni wykorzystać potencjał naszych spółek portfelowych i w ten sposób osiągnąć ponadprzeciętne zwroty dla naszych inwestorów oraz współpracujących z nami przedsiębiorców. Sam ARX jest również przykładem takiego przedsięwzięcia poszczególnych członków zespołu, wzajemnie uzupełniających się i dążących do tego samego celu.

Podstawowe kryteria inwestycyjne ARX

Partnerstwo. W ARX wierzymy w siłę przedsięwzięć prowadzonych z sukcesem. Naszym podstawowym celem jest wspieranie właścicieli oraz menedżerów w wyzwalaniu pełnego potencjału wzrostu oraz rozwijaniu przedsiębiorstw. Nasz fundusz zapewnia także finansowanie przedsiębiorczym menedżerom w przeprowadzaniu transakcji wykupu menedżerskiego (MBO oraz MBI).

Spójność interesów. Jesteśmy ukierunkowani wyłącznie na zwiększanie wartości dla inwestorów z naszych funduszy i tym samym na zwiększanie wartości dla naszych partnerów i współudziałowców, w każdej z naszych spółek portfelowych. Naszym celem jest tworzenie wartości i ten cel jest jasny dla wszystkich naszych partnerów.

Inwestycje długookresowe. ARX jest długookresowym inwestorem na rynku private equity w Europie Środkowej i nasza filozofia inwestycyjna koncentruje się na budowaniu trwałych wartości spółek portfelowych w długim okresie. Zespół ARX inwestuje w Europie Środkowej od ponad dwudziestu lat i jest bardzo związany z regionem.

 

Elastyczne rozwiązania. Posiadamy umiejętność tworzenia elastycznych rozwiązań inwestycyjnych dla menedżerów-właścicieli, którzy nadal pragną zarządzać firmą ale stopniowo zbliżają się do przekazania sukcesji. Większość spółek, w które inwestujemy to firmy, będące własnością osób zarządzających lub rodzin, często oczekujących skomplikowanych i dyskretnych rozwiązań finansowych. Nasz fundusz posiada doświadczenie w dostarczaniu takich rozwiązań. Jednocześnie zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszych referencji, jeżeli znajdują się Państwo w sytuacji podejmowania decyzji związanych z ewentualną sukcesją w firmie.

Etyka. ARX jest godnym zaufania i odpowiedzialnym inwestorem – kierujemy się najwyższymi standardami. Jesteśmy dumni z naszej reputacji i współpracy w trakcie inwestycji z właścicielami przedsiębiorstw, kadrą zarządzającą, kredytodawcami i innymi partnerami biznesowymi. Wierzymy, że opinia o uczciwym i etycznym traktowaniu partnerów biznesowych jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów.

Odpowiedzialne inwestowanie

ARX jest sygnatariuszem UNPRI (Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ) od 2014 roku. Głównymi celami UNPRI jest zrozumienie konsekwencji inwestycyjnych w zakresie dotyczącym ochrony środowiska, warunków socjalnych w społecznościach i ładu korporacyjnego oraz wsparcie sygnatariuszy w spójnym podejściu i prawidłowym uwzględnieniu tych spraw przy podejmowaniu przez nich decyzji inwestycyjnych i własnościowych. ARX podchodzi do tych zagadnień w sposób bardzo odpowiedzialny – uważamy, że stosowanie praktyk ESG będzie służyć osiąganiu oczekiwanych długoterminowych zwrotów z inwestycji. Jesteśmy również przekonani, że odpowiednie podejście i systematyczne stosowanie standardów ESG w ARX i naszych spółkach portfelowych przyczyni się do stworzenia trwałej wartości. Więcej informacji odnośnie odpowiedzialnego inwestowania ARX jest dostępne na stronie ARX ESG Policy lub poprzez kontakt emailowy na adres praha@arxequity.com.