O nas

ARX Equity Partners jest funduszem private equity wspierającym rozwój przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowej. Inwestujemy w spółki o wartości od 10 do 50 milionów Euro.

Nawiązujemy współpracę z przedsiębiorcami, menedżerami i innymi udziałowcami w celu pełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstw, aby w ten sposób osiągnąć ponad przeciętne zwroty dla naszych inwestorów oraz współpracujących z nami przedsiębiorców. ARX inwestuje z sukcesem w Europie Środkowej od ponad dwóch dekad i jesteśmy dumni z naszych wyników.

Podstawowe kryteria inwestycyjne ARX

 

Partnerstwo. W ARX wierzymy w siłę przedsięwzięć prowadzonych z sukcesem. Naszym podstawowym celem jest wspieranie właścicieli oraz menedżerów w wyzwalaniu pełnego potencjału wzrostu oraz rozwijaniu przedsiębiorstw. Nasz fundusz zapewnia także finansowanie przedsiębiorczym menedżerom w przeprowadzaniu transakcji wykupu menedżerskiego (MBO oraz MBI).

Spójność interesów. Jesteśmy ukierunkowani wyłącznie na zwiększanie wartości dla inwestorów z naszych funduszy i tym samym na zwiększanie wartości dla naszych partnerów i współudziałowców, w każdej z naszych spółek portfelowych. Naszym celem jest tworzenie wartości i ten cel jest jasny dla wszystkich naszych partnerów.

Inwestycje długookresowe. ARX jest długookresowym inwestorem na rynku private equity w Europie Środkowej i nasza filozofia inwestycyjna koncentruje się na budowaniu trwałych wartości spółek portfelowych w długim okresie.

 

 

 

Elastyczne rozwiązania. Posiadamy umiejętność tworzenia elastycznych rozwiązań inwestycyjnych dla menedżerów-właścicieli, którzy nadal pragną zarządzać firmą ale stopniowo zbliżają się do przekazania sukcesji. Większość spółek, w które inwestujemy to firmy, będące własnością osób zarządzających lub rodzin, często oczekujących skomplikowanych i dyskretnych rozwiązań finansowych. Nasz fundusz posiada doświadczenie w dostarczaniu takich rozwiązań. Jednocześnie zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszych referencji, jeżeli znajdują się Państwo w sytuacji podejmowania decyzji związanych z ewentualną sukcesją w firmie.

Etyka. ARX jest godnym zaufania i odpowiedzialnym inwestorem – kierujemy się najwyższymi standardami. Jesteśmy dumni z naszej reputacji i współpracy w trakcie inwestycji z właścicielami przedsiębiorstw, kadrą zarządzającą, kredytodawcami i innymi partnerami biznesowymi. Wierzymy, że opinia o uczciwym i etycznym traktowaniu partnerów biznesowych jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów.