ARX Equity Partners (“ARX”) zakończył inwestycję z 2010 roku w czeskiego producenta materiałów budowlanych, KVK Holding a.s.  (“KVK”), osiągając łączny mnożnik zwrotu gotówki  3,7x i wewnętrzną stopę zwrotu ponad 20%. KVK posiada sześć zakładów produkcyjnych w Republice Czeskiej  – trzy produkujące tynki i kleje, dwa bitumiczne membrany izolacyjne i jeden styropian. KVK osiągnęło przychody w wysokości 40 milionów € w 2016 roku.

 

ARX zakończył inwestycję sprzedając spółkę Sika CZ, s.r.o., spółce zależnej Sika AG (“Sika”). Sika mająca siedzibę w Szwajcarii  jest jednym ze światowych liderów na rynku rozwoju i produkcji specjalistycznych systemów i produktów chemicznych dla branży budowlanej i przemysłu motoryzacyjnego: klejów i materiałów uszczelniających, powłok ochronnych, zabezpieczeń i wzmocnień konstrukcji. Posiada oddziały w 99 krajach i produkuje w ponad 190 zakładach.

 

Inwestycja w KVK jest zgodna z polityką funduszu koncentrującego się na wykupach rozwojowych w Europie Środkowej. ARX nabył większościowy udział w KVK w 2010 roku od wycofujących się właścicieli, w wyłącznej transakcji wywołanej potrzebą sukcesji, kierując się planem przeprowadzenia szeregu dodatkowych akwizycji w oparciu o silną platformę KVK. W 2011 roku KVK przeprowadziło swoje pierwsze przejęcie – akwizycję KRPA Dechtochema, które wzmocniło czołową pozycje firmy na czeskim i słowackim rynku membran bitumicznych. Kolejne przejęcie (akwizycja Penopol pod koniec 2011 roku) pomogła KVK w wejściu na równoległy segment rynku styropianu. Firmy we własności ARX zostały w pełni zintegrowane i zrealizowano istotne synergie. Dodatkowe inicjatywy budowy wartości objęły wzmocnienie managementu KVK i instytucjonalizację procesów wewnętrznych.