Po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych, ARX Equity Partners (ARX) zakończył inwestycję w czeskiego producenta wyspecjalizowanych silników elektrycznych VUES Brno s.r.o.  (VUES) sprzedając go Moog Inc. (NYSE:MOG.A) (NYSE:MOG.B) za cenę w wysokości 53 milionów euro. Inwestycja ARX w VUES przyniosła łączny mnożnik zwrotu gotówki 11.8x i wewnętrzną stopę zwrotu przekraczającą 30%.

ARX nabył większościowy udział w VUES od planujących przejście na emeryturę menadżerów w 2006 roku, kierując się intencją wykorzystania immanentnych sił i zdolności technicznych firmy do rozwoju i dalszego umiędzynarodowienia biznesu. Przez ostatnie osiem lat VUES znacznie zwiększył marże, jednocześnie podwajając sprzedaż i zwiększając zatrudnienie o ponad 30%.