ARX Equity Partners została wybrana ponownie, rok po roku, finalistą Nagrody Real Deals Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie za spółkę Anwis. W poprzednim roku, ARX Equity Partners zdobyła Nagrodę Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie za VUES. Finaliści Nagrody Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie są wybierani w efekcie badania prowadzonego przez Real Deals, we współpracy z Cass Business School i Preqin.

Ponadto, ARX Equity Partners została nominowana do Nagrody PSIK Transakcja Private Equity Roku za  Anwis. Celem Nagrody PSIK jest docenienie przez zarządzających funduszami private equity i venture capital, doradców, banki i firmy prawnicze za ich osiągnięcia na polskim rynku private equity.

ARX ​​nabył większościowy pakiet akcji Anwis od odchodzącego na emeryturę założyciela w połowie 2014 r. z zamiarem wykorzystania możliwości technicznych firmy, jej silnej pozycji na rynku krajowym, szerokiej gamy produktów i zaawansowanych internetowych rozwiązań zamawiania produktów, w celu rozwoju i umiędzynarodowienia działalności Anwis. Strategia ta pozwoliła Spółce skorzystać z szybkiego rozwoju sektora e-commerce na kluczowych rynkach eksportowych, w tym w Niemczech i Holandii. W ciągu ostatnich pięciu lat ANWIS utrzymał swą rentowność na poziomie marż, przy jednocześnie stale rosnącej sprzedaży i dwukrotnym przyroście liczby pracowników. Wdrażając tą strategię ANWIS potwierdził swoją pozycję jednego z wiodących producentów osłon okiennych i komponentów do nich w Europie. Wyjście ARX z inwestycji zostało zrealizowane poprzez sprzedaż spółki do Grupy Warema, wiodącego globalnego gracza w segmencie produktów chroniących przed słońcem, w 2019 roku.