ARX Equity Partners („ARX”) sfinalizował sprzedaż 100% TES Vsetin s.r.o., czeskiej firmy inżynieryjnej będącej producentem maszyn elektrycznych („TES” lub „Spółka”) do konsorcjum funduszy private equity. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

TES (http://www.tes.cz) z siedzibą w Vsetin w Czechach jest firmą inżynieryjną zajmującą się przede wszystkim produkcją komponentów do maszyn elektrycznych, a ponadto projektowaniem i produkcją własnych maszyn elektrycznych, takich jak generatory i silniki elektryczne. TES dostarcza kluczowe komponenty i maszyny kilku renomowanym klientom z różnych branż.

ARX nabył Spółkę w 2019 roku od Advent International w uzgodnionej wcześniej strukturze, która obejmowała między innymi natychmiastową redukcję nadmiernego zadłużenia firmy. Ta transakcja restrukturyzacji finansowej umożliwiła Spółce wykorzystanie jej potencjału, ponieważ wcześniej wysoki poziom dźwigni finansowej ograniczał rozwój firmy. W ramach transakcji ARX nawiązał współpracę z zespołem zarządzającym TES, który kierował dalszym rozwojem i zmianami w Spółce. Sukces TES w okresie trwania inwestycji ARX opierał się na podstawowych kompetencjach inżynieryjnych firmy i jej zdolności do obsługi dużych i wymagających klientów, którzy coraz częściej poszukują niezawodnych dostawców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Udana inwestycja w TES była możliwa dzięki ogromnemu doświadczeniu inwestycyjnemu ARX zdobytemu podczas wielu inwestycji w inżynieryjne firmy produkcyjne w Europe Środkowej.