ARX Equity Partners (“ARX”), lider rynku wykupów firm średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej, wspólnie z doświadczonym menedżerem Panem Jackiem Gromniakiem, sfinalizował przejęcie spółki ANWIS Polska (“Anwis”). Szczegółowe informacje finansowe dotyczące transakcji dokonanej przez ARX CEE III LP nie zostały ujawnione.

Anwis (www.anwis.pl) jest polskim producentem osłon okiennych oraz wiodącym producentem komponentów używanych do ich produkcji w Europie. Spółka jest aktywna na rynku od 35 lat. W ostatnich latach nastąpił jej dynamiczny wzrost. Wartość sprzedaży osiągnęła w 2013 roku 22,6 milionów Euro.

ARX i Pan Jacek Gromniak planują rozwijać spółkę poprzez ekspansję organiczną na obecnych i nowych rynkach. W średnim okresie rozważane też będą przejęcia innych firm z branży. W chwili obecnej Anwis głównie działa na rynku polskim, gdzie zajmuje wiodącą pozycję, i niemieckim. Spółka będzie dążyła do dalszego wzmocnienia swojej pozycji na tych rynkach jednocześnie szukając możliwości do dalszej ekspansji międzynarodowej w krajach Beneluksu i Francji.

W najbliższych latach jest prognozowane stałe tempo wzrostu rynku osłon okiennych produkowanych pod indywidualne zamówienie, w szczególności segmentu w którym działa Anwis, który szacuje się, że będzie rozwijać się szybciej niż cała branża, ponad 5% rocznie w średnim terminie. Niemiecki rynek wewnętrznych osłon okiennych produkowanych na miarę wyceniany jest obecnie na około 400 milionów Euro, podczas gdy wartość całego polskiego rynku osłon to około połowa tej kwoty.

Jacek Gromniak – który wcześniej kierował Somfy Polska, znaczącym międzynarodowym producentem napędów i sterowników do systemów osłon okiennych, i został niedawno Prezesem Zarządu spółki Anwis – powiedział: „Anwis jest zdecydowanym liderem na polskim rynku osłon okiennych wykonywanych pod indywidualne zamówienie. Sprzedaż spółki rosła dynamicznie w ostatnich kilku latach, w tempie wyższym niż całość rynku. Wierzymy, że możemy dodatkowo wykorzystać wysoką reputację zdobytą dzięki jakości oferowanych produktów i usług, aby rozwinąć spółkę zarówno w Polsce jak i na rynku międzynarodowym.”

Partner Współzarządzający ARX Jacek Korpała dodał: “Anwis jest świetną ilustracją możliwości inwestycyjnych związanych z sukcesją w Europie Środkowo-Wschodniej i kolejnym przykładem, gdzie ARX przeprowadza transakcję dopasowaną do indywidualnych potrzeb przechodzącego na emeryturę założyciela spółki we współpracy z doświadczonym i przedsiębiorczym menedżerem. Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć spółkę w jej kolejnej fazie rozwoju.”

Pan Antoni Wiśniewski, który założył Anwis z Panią Gabrielą Wiśniewską i wspólnie z nią zarządzał spółką przez 35 lat, będzie nadal wspierał działania spółki jako członek rady nadzorczej.

Transakcja ARX jest kolejną po inwestycji na początku tego roku w Gramex, węgierskiego producenta napojów bezalkoholowych, i po sprzedaży w grudniu ubiegłego roku akcji Ergis-Eurofilms, producenta folii z tworzyw sztucznych notowanego na GPW, osiągając na tej inwestycji stopę zwrotu 33% i pomnażając zainwestowany kapitał 4,5 razy.