ARX Equity Partners (“ARX”), wiodący fundusz typu private equity inwestujący w przedsiębiorstwa średniej wielkości w Europie Środkowej i Wschodniej, zamknął drugą rundę finansowania swojego trzeciego funduszu ARX CEE III („ARX III”) na poziomie 102 milionów euro. Docelowo kapitał funduszu może wzrosnąć do 125 milionów euro. Po pierwszej rundzie finansowania zamkniętej w październiku 2008 roku kapitał ARX III wynosił 83 miliony euro. Udziałowcami funduszu są renomowane instytucje finansowe. ARX inwestuje w regionie Europy Środkowej i Wschodniej od 1998 r.

Fundusz będzie koncentrował się na wykupach, w których przeprowadzaniu ARX zgromadził znaczące doświadczenie. Fundusz jest aktywny we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Segment przedsiębiorstw średniej wielkości oferuje, przy niższej konkurencji wśród funduszy, więcej możliwości inwestycyjnych niż segment dużych przedsiębiorstw. ARX III przeprowadził dotychczas dwie inwestycje ze środków nowego Funduszu: w Kakadu – lidera rynku detalicznego artykułów zoologicznych w Polsce, oraz w Lexum – sieć prywatnych klinik okulistycznych w Czechach. Fundusz będzie kontynuował realizowaną przez wcześniejsze fundusze strategię inwestycyjną skupiając się na stabilnych i rentownych przedsiębiorstwach średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej. Preferowana wielkość jednej inwestycji  wynosi od 3 do 15 milionów euro, a wartość nabywanych przedsiębiorstw od 10 do 50 milionów euro.

ARX, dawniej znany jako DBG Eastern Europe, był wspierany od początku istnienia do końca 2007 r. przez Deutsche Beteiligungs AG. Obecnie ARX jest w pełni niezależną firmą. Pierwsze dwa fundusze DBG I z 1997 roku i DBG II z 2003 roku dysponowały kapitałami w wysokości odpowiednio 46 i 67 milionów euro. Fundusz DBG I był jednym z funduszy o najwyższej stopie zwrotu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Portfel inwestycyjny funduszu DBG II wykazuje dużą odporność na kryzys gospodarczy.

Jacek Korpala, Partner zarządzający ARX powiedział:

„Uważamy, że obecny klimat inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej służy przede wszystkim inwestorom o wysokiej reputacji i ugruntowanej pozycji na lokalnych rynkach. Dług jest nadal dostępny w niektórych krajach regionu do finansowania transakcji wykupu średniej wielkości firm. Jest też sporo okazji, w których fundusze private equity są jedynym potencjalnym nabywcą lub źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstw.

Brian Wardrop, Partner zarządzający ARX powiedział:

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się przeprowadzić zamknięcie drugiej rundy finansowania funduszu ARX III w tak trudnej sytuacji gospodarczej. Nasza umiejętność pozyskania nowych inwestorów i kontynuowanie współpracy z inwestorami z poprzednich funduszy, pokazuje naszą silną pozycję na rynku, a także atrakcyjność modelu inwestycyjnego ARX w obecnej sytuacji rynkowej. Pomimo, że ARX III jest większym funduszem od poprzednich, to nasza działalność inwestycyjna nadal będzie skupiała się na sektorze przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej.”