ARX Equity Partners poprzez  podmiot holdingowy Finergis Investments Limited sfinalizowała transakcję zakupu 51% udziałów CS Recycling Sp. z o.o.

Spółka CS Recycling (www.csrecycling.pl)  powstała w 2004 roku. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest recykling odpadów z tworzyw sztucznych (głównie PET).

Szczegóły dotyczące finansowej strony transakcji nie zostały upublicznione.