Połączenie spółek zależnych od funduszu DBG Eastern Europe II LP: Ergis S.A. i Eurofilms S.A. (spółka notowana na GPW) stało się faktem. Sąd zarejestrował fuzję 29 czerwca. Powstał w ten sposób jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 390 mln zł.
Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował 29 czerwca 2007 połączenie Eurofilms S.A., wiodącego polskiego producenta folii stretch, termokurczliwej PVC oraz dystrybutora folii BOPP i taśm PET z większościowym akcjonariuszem Spółki – Ergis S.A. – największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Połączenie przegłosowane zostało jednomyślnie przez akcjonariuszy Eurofilms i Ergis podczas majowych ZWZ.

Połączony podmiot działa pod nazwą Ergis–Eurofilms S.A. Wiodącym akcjonariuszem połączonego podmiotu jest Finergis Investments Ltd, który z kolei jest kontrolowany przez fundusz DBG Eastern Europe II LP.
Strategicznym celem rozwojowym połączonych spółek jest wzmocnienie pozycji lidera w produkcji folii i pozycji wiodącej firmy w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jacek Korpała, Partner DBG, powiedział: “Cieszymy się, że proces połączenia udało się przeprowadzić w tak sprawny i szybki sposób, przy pełnym poparciu akcjonariuszy obu spółek. Liczymy na dalszy intensywny rozwój połączonego podmiotu, zarówno poprzez akwizycje spółek z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań, jak i wzrost organiczny. Jesteśmy przekonani, że Ergis–Eurofilms S.A. będzie owocną inwestycją dla wszystkich akcjonariuszy”.