O nás

S více než 300 miliony EUR, které jsou spravovány ve čtyřech navazujících fondech, se společnost ARX stala předním private equity investorem soukromého kapitálu ve svém segmentu v regionu střední Evropy. Již dvě desetiletí úspěšně investujeme a podporujeme růst středně velkých společností v regionu střední Evropy.

Společnost, která má svou centrálu v Praze, je řízená zkušeným mezinárodním týmem investičních profesionálů, který disponuje širokou škálou odborných zkušeností a dobrými znalostmi místního prostředí. Tato kombinace místního manažerského týmu doplněná o zahraniční zkušenosti je klíčem k úspěchu ARX a společností v našem portfoliu.

Naším hlavním cílem je spolupracovat s vlastníky, manažery i ostatními obchodními partnery tak, abychom využili úplný potenciál společností v našem portfoliu a zároveň dosahovali atraktivního zhodnocení pro naše investory a obchodní partnery. V  ARX věříme v sílu partnerských vztahů, a proto je i naše společnost strukturována jako partnerství vzájemně se doplňujících jednotlivců.

Klíčovými prvky investiční filozofie ARX jsou

Partnerství. V ARX věříme v sílu úspěšných partnerství. Naším hlavním cílem je spolupracovat s vlastníky a manažery tak, abychom společně dosáhli růstu a rozvoje společností. Naše společnost také poskytuje financování manažerům s podnikatelským duchem, kteří mají ambici stát se vlastníky společnosti (transakce typu management buy-out a management buy-in).

Shoda zájmů.Zaměřujeme se na zhodnocování investic pro investory do našich fondů a v souvislosti s tím i pro naše partnery a spoluvlastníky v každé firmě v našem portfoliu. Naším základním cílem, který je transparentní pro všechny zúčastněné strany, je zvyšovat hodnotu firem v našem portfoliu.

Dlouhodobé zaměření. ARX je dlouhodobým a prověřeným hráčem na středoevropském private equity trhu. Naše investiční filozofie je zaměřena na budování trvalé hodnoty našich firem v portfoliu v dlouhodobém horizontu.

 

 

Řešení na míru. Dokážeme vytvořit flexibilní investiční řešení vlastníkům společností, kteří jsou zároveň jejich manažery. Naše řešení je zaměřeno na uspokojování potřeb vlastníků, kteří potřebují vyřešit situaci spojenou s jejich nástupnictvím. Většina společností, do kterých investujeme, jsou vlastněny buď jejich manažery nebo rodinou. To jsou situace, které vyžadují komplexní a zároveň diskrétní řešení. Naše firma má bohaté zkušenosti s návrhy takových řešení, a proto, pokud řešíte situaci Vašeho potenciálního nástupnictví, neváhejte si prověřit naše reference.

Etika. ARX se pyšní pověstí etického a zodpovědného investora a v tomto směru si udržuje vysoký standard. Jsme hrdí na naši transakční historii a dobrou pověst mezi vlastníky, manažery, věřiteli a ostatními zúčastněnými stranami. V ARXu pevně věříme, že dobré jméno naší firmy, čestnost a etické chování ve vztazích k našim partnerům je jedním z našich nejcennějších aktiv.

Odpovědné investování

ARX se stal signatářem principů odpovědného investování (UN PRI) v roce 2014. Cílem UN PRI je porozumět investičním dopadům v oblasti životního prostředí, sociální a správní oblasti a řízení (správě) společností (governance) a také podporovat signatáře v integraci těchto dopadů do procesů investičních a vlastnických rozhodování. ARX bere svou odpovědnost v tomto ohledu vážně a věříme, že naše dlouhodobé finanční výnosy mají potenciál růst prostřednictvím implementace osvědčených postupů v oblasti ESG. Domníváme se, že systematickým aplikováním ESG standardů lze vytvořit trvalou hodnotu uvnitř ARX i v našich portfoliových společností. Chcete-li se dozvědět více o odpovědném přístupu k investování v naší společnosti, viz ARX ESG Policy nebo nás kontaktujte na praha@arxequity.com.