ARX Equity Partners („ARX”) sfinalizował przejęcie większościowego pakietu udziałów TES Vsetin („TES”) z siedzibą w Vsetin w Czechach. TES (http://www.tes.cz)  jest firmą inżynieryjną zajmującą się głównie produkcją elementów systemu do maszyn elektrycznych, a także projektowaniem i produkcją własnych maszyn elektrycznych, takich jak generatory i silniki elektryczne. TES dostarcza kluczowe komponenty i maszyny do kilku renomowanych klientów z różnych branż. W 2018 roku firma osiągnęła przychody w wysokości ponad 60 milionów euro w 2018 roku i obecnie zatrudnia około 600 wykwalifikowanych pracowników technicznych.

ARX nabył TES od spółki zależnej Advent International. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. W ramach transakcji, ARX będzie współpracować z obecnym zespołem zarządzającym firmą nakierowanym na przyszły wzrost i rozwój firmy.

TES jest czwartą inwestycją funduszu ARX IV.