ARX Equity Partners (“ARX”) zakończył inwestycję we wiodącego polskiego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych ERGIS-EUROFILMS S.A. (“Ergis”), osiągając na tej inwestycji stopę zwrotu 33% i pomnażając zainwestowany kapitał 4.5 razy. Wyjście ARX z inwestycji zostało przeprowadzone poprzez sprzedaż akcji w transakcjach poza sesyjnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2013 roku i było ono kontynuacją częściowego wyjścia z inwestycji w 2006 roku.

ARX nabył wraz z menedżerami Ergisu Tadeuszem Nowickim i Markiem Górskim większościowy pakiet spółki w 2003 roku w wyniku transakcji wykupu lewarowanego. W trakcie inwestycji ARX przeprowadzono szereg istotnych zmian służących wzrostowi wartości Spółki m.in. relokacji i połączenia zakładów produkcyjnych, sprzedaży aktywów nie związanych z podstawową działalnością i sfinalizowaniu przejęć trzech firm, których profil działalności stanowił uzupełnienie działalności Ergisu. W okresie inwestycji Ergis potroił swoje przychody osiągając sprzedaż w wysokości 153 milionów Euro w 2012 roku. W chwili obecnej Spółka generuje ponad połowę swoich przychodów poza granicami Polski.

Partner Współzarządzający ARX Jacek Korpała powiedział: „Nasza inwestycja w Ergis jest doskonałym przykładem zdolności długofalowego wzrostu wartości firmy średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej. Kluczowe elementy strategii inwestycyjnej ARX zostały w Ergisie wdrożone z sukcesem, w szczególności budowa owocnego wspólnego przedsięwzięcia z kierownictwem Spółki i wzrost wartości firmy poprzez akwizycje”.