Unilever Czechy i spółka Bochemie ogłosiły dzisiaj, że na mocy podpisanej umowy, Unilever przejmuje SAVO i inne marki konsumenckie spółki Bochemie.

Transakcja obejmuje przeniesienie własności do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Nabyte marki nadal będą produkowane w porozumieniu ze spółką Bochemie w jej zakładzie produkcyjnym w Bohuminie.

Wszystkie nabyte marki nadal będą dostępne na rynku czeskim i słowackim, a także na Węgrzech, w Rumunii i innych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Grupa Bochemie („Grupa”)

Grupa Bochemie jest jednym z liderów w produkcji domowych środków czystości w Europie Środkowej. Najbardziej jej znanymi markami są SAVO, Biolit i Diffusil, znane głównie w Czechach i na Słowacji.

Grupa jest również światowym dostawcą wysoko przetworzonych specjalistycznych chemikaliów, do których należą m.in. środki dezynfekujące, środki grzybobójcze do powierzchni drewnianych, środki trawiące powierzchnie metalowe oraz masy akumulatorowe.

Grupa i jej spółka dominująca Bochemie a.s. posiada główną siedzibę w miejscowości Bohumin w Czechach, gdzie zatrudnia ponad 450 osób. W skład Grupy wchodzi również spółka EVM, węgierski producent markowych domowych środków czystości i oddziały na Słowacji, w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Rosji. Łączna liczba zatrudnionych w całej Grupie wynosi prawie 600 osób.

Właścicielami Grupy są fundusze privte equity Benson Oak Capital i Arx Equity Partners.