Arx Equity Partners (“ARX”) przeprowadził zamknięcie pierwszej rundy finansowania swojego trzeciego funduszu inwestującego w  przedsiębiorstwa średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej w kwocie 83 milionów euro. Docelowo kapitał funduszu wyniesie 125 milionów euro. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Alpha CEE II (zarządzany przez Alpha Associates) mają największy udział w pierwszym zamknięciu ARX III.

ARX III jest następcą funduszu DBG Eastern Europe II LP. DBG Eastern Europe zmienił nazwę na ARX i stał się w pełni niezależną firmą zarządzającą  na początku 2008 roku.

Zespół ARX składa się z ośmiu specjalistów, na których czele stoją dwaj partnerzy zarządzający: Jacek Korpała i Brian Wardrop. “ARX III będzie kontynuował realizowaną przez nas w ostatnich latach strategię funduszu DBG II.  Nasze ukierunkowanie geograficzne i styl inwestowania są właściwe dla aktualnego otoczenia rynkowego”, powiedział Jacek Korpała. Brian Wardrop dodał, że “z wielu powodów ilość transakcji wynikających z potrzeby sukcesji w Europie Środkowo-Wschodniej ciągle rośnie, a fundusz ARX zajął idealne miejsce aby jak najlepiej skorzystać z tej sytuacji”.

Fundusz ARX III będzie inwestował od 3 do 15 milionów euro w jeden projekt.

Ostatnie transakcje ARX potwierdzają  atrakcyjność rynku Europy Środkowo-Wschodniej w segmencie przedsiębiorstw średniej wielkości. 1 września b.r. ARX  sprzedał  udział w spółce Donit Tesnit w Słowenii, pomnażając zainwestowany kapitał trzykrotnie i osiągając wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji w wysokości 58%. Następnie, 26 września, sfinalizował jednocześnie akwizycję dwóch komplementarnych spółek w Czechach (Lanex a.s. i Singing Rock s.r.o.), kontynuując serię wykupów powodowanych potrzebą sukcesji. Banki ČSOB i UniCredit zapewniły finansowanie dłużne w/w transakcji.