Fundusz zarządzany przez Arx Equity Partners „ARX”) umocnił pozycję spółki Tomplast d.o.o., słoweńskiego producenta komponentów z tworzyw sztucznych, poprzez akwizycję spółki Unitplast d.o.o.

25 kwietnia 2008 roku, Tomplast, wspierany przez ARX, zakończył proces przejęcia 100% udziałów spółki Unitplast. ARX posiada pakiet kontrolny w spółce Tomplast od lipca ubiegłego roku. Wykup menedżerski (MBI) Tomplast’u został przeprowadzony we współpracy z Panem Markiem Stembergerem.

Tomplast jest słoweńskim producentem komponentów z tworzyw sztucznych głównie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Unitplast, zlokalizowany w Semič w Słowenii, jest producentem wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. W wyniku nabycia spółki Unitplast obroty Tomplast’u w 2008 r. zostaną podwojone.