Czeski producent specjalistycznych silników elektrycznych, VUES Brno a.s. („VUES”), został przejęty przez DBG Eastern Europe II LP („DBG”).

26 kwietnia 2006 roku, DBG nabył w drodze wykupu lewarowanego pakiet 80% akcji w VUES. Przejęcie nastąpiło poprzez zakup akcji spółki matki ES Brno, s.r.o. VUES, kiedyś znany jako instytut badań maszyn elektrycznych, jest obecnie firmą specjalizującą się w projektowaniu, rozwoju i produkcji specjalistycznych silników elektrycznych dostosowanych do potrzeb klientów. Silniki elektryczne produkowane przez VUES znajdują zastosowanie w różnych branżach takich jak: robotyzacja, logistyka i opakowania, montaż elektroniki, automatyka, energia czy trakcja. Dwóch członków zarządu VUES zostało partnerami DBG w tej transakcji. Wielkość transakcji nie została ujawniona.

Jaroslav Horak, Partner DBG powiedział: „Zaimponowały nam osiągnięcia VUES, który w ciągu 15 ostatnich lat, przekształcił się z instytutu badawczego w dynamiczną i działającą z sukcesem organizację zachowującą przy tym swą przewagę konkurencyjną w dziedzinie techniki. Dokonaliśmy inwestycji w tę firmę z myślą o dalszym umacnianiu pozycji VUES w branży, głównie poprzez rozwój wewnętrzny.”

Jiri Havelka, Prezes Zarządu VUES stwierdził: „Będziemy kontynuować rozwój sprzedaży wysoce specjalistycznych produktów na rynki europejskie. Otrzymując wsparcie ze strony solidnego inwestora finansowego zamierzamy zwiększyć ilość naszych klientów i umocnić naszą pozycję na rynku”.