Flamingo International w dn. 11 stycznia 2006 podpisał umowę przejęcia Flanco International SRL, jednej z największych sieci detalicznych sprzętu RTV i AGD w Rumunii. Wartość transakcji wyniosła ok. 37 mln euro. W wyniku transakcji, Flamingo Group stanie się drugą co do wartości sprzedaży na rynku rumuńskim, siecią detaliczną sprzętu IT, RTV i AGD.

”Połączenie Spółek nastąpiło, ponieważ na tym rynku liczy się wielkość podmiotu, a my chcemy dalej szybko i skutecznie rozwijać Spółkę. Poprzez połączenie sił z Flanco, staliśmy się na rynku graczem nr 1 co do ilości posiadanych sklepów i nr 2 odnośnie wartości sprzedaży” powiedział Dragos Cinca, Prezes Zarządu Flamingo International. Transakcja ma postać gotówkową. Flamingo sfinansuje nabycie Flanco poprzez emisję 316,9 mln nowych akcji o wartości 0.4370 RON za każdą z nich. Emisja akcji będzie adresowana do obecnych akcjonariuszy Flamingo, którzy mają pierwszeństwo przy zakupie akcji. Prawa poboru będą przedmiotem obrotu na giełdzie w Bukareszcie. Flanco Holding zamierza nabyć prawa poboru i dokonać zapisów na dwie trzecie nowo emitowanych akcji. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Flamingo i Urząd Ochrony Konkurencji.

„Uważamy, że w wyniku tej transakcji nastąpi przyspieszenie rozwoju i wzrost zyskowności grupy Flamingo na coraz bardziej konkurencyjnym rynku detalicznym. Przejęcie Flanco spowodowało powstanie na rynku detalicznym podmiotu, którego łączny obrót przekroczy 200 mln euro w pierwszym roku po transakcji. Oczekujemy, że nastąpi znaczne obniżenie kosztów operacyjnych, w szczególności kosztów zakupu sprzętu IT i RTV, ale także oszczędności w innych obszarach takich jak: marketing, dystrybucja czy koszty ogólnego zarządu”, powiedział Dragos Cinca.

W wyniku transakcji, Grupa Flamingo będzie posiadała 199 sklepów w całym kraju i silną pozycje w segmencie sklepów o średniej powierzchni (150-300 m2). Spółka będzie w przyszłości w bezpieczny sposób dywersyfikować swoją działalność, wchodząc także w segment sklepów wielkopowierzchniowych, co nastąpi 2-3 lata wcześniej niż było to przewidywane w momencie oferty publicznej Flamingo. „Oczekujemy, że połączenie trzech głównych produktów w jednej ofercie (IT, RTV & AGD) zapewni nam odpowiednią liczbę klientów i przyspieszy otwieranie sklepów wielkopowierzchniowych (2.000-5.000 m2). Przez najbliższych 12-18 miesięcy, strategia rozwojowa Flamingo będzie koncentrować się na otwarciu 10 nowych wielkopowierzchniowych sklepów pod nazwą Flanco World. Po zamknięciu transakcji, zarówno marki Flamingo jak i Flanco będą nadal używane”, dodał Dragos Cinca.

Udziałowcami Flanco są: Oresa Ventures, DBG Eastern Europe II LP i Florin Andronescu.