DBG Eastern Europe, prowadzący działalność inwestycyjną w Europie Środkowej i Wschodniej, ogłosił zamknięcie pierwszej rundy finansowania drugiego funduszu w wysokości  67 milionów euro (ponad 250 milionów złotych). Zamknięcie drugiej rundy jest planowane pod koniec 2003 roku. Docelowe zaangażowanie kapitałowe inwestorów powinno wynieść ponad 80 milionów euro (około 320 milionów złotych). DBG Eastern Europe II LP jest następcą funduszu DBG Osteuropa-Holding GmbH działającego z wielkim sukcesem od kilku lat. Przyniósł on dotychczas blisko czterokrotny zwrot całości kapitału, który inwestorzy początkowo zobowiązali się zaangażować w fundusz. Pierwsze zamknięcie funduszu DBG Eastern Europe II było możliwe dzięki jednomyślnemu poparciu wszystkich inwestorów z pierwszego funduszu: Deutsche Banku, EBOiRu, Mitsubishi Corporation oraz DEG.

Pierwszy fundusz powstał w 1996 roku dzięki zaangażowaniu Deustche Banku i Deutsche Beteiligungs AG, funduszu specjalizującego się w wykupach wspomaganych  długiem niemieckich firm średniej wielkości. Drugi fundusz będzie nadal prowadził swoją działalność w ścisłej współpracy z Deutsche Beteiligungs AG w oparciu o  dotychczasową sieć biur w Warszawie, Pradze i Budapeszcie.

Strategia działalności DBG Eastern Europe II LP nie zmieni się i będzie nadal koncentrowała się na inwestowaniu w spółki w tzw. późniejszym stadium rozwoju. Inwestycje mogą przyjąć postać wykupu przez dotychczasowe kierownictwo (tzw. MBO), zakupu firmy z udziałem nowego kierownictwa (tzw. MBI), finansowania ekspansji firmy, finansowania wspólnych przedsięwzięć lub też przejęć firm w celu konsolidacji danej branży. Fundusz będzie inwestował w pierwszej kolejności w krajach stanowiących trzon rozszerzenia Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Węgry), a w dalszej kolejności w  Chorwacji, Słowacji, Słowenii, innych krajach bałkańskich oraz krajach bałtyckich.