DBG, prowadzący działalność inwestycyjną w Europie Środkowej i Wschodniej, przeprowadził pierwszą inwestycję drugiego funduszu.

DBG wraz z Tadeuszem Nowickim i Markiem Górskim poprzez podmiot holdingowy Finergis Sp. z o.o. kupili akcje Ergis S.A. od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz złożyli ofertę nabycia pozostałych akcji od Skarbu Państwa.

Ergis S.A., uczestniczący w programie NFI od 1994 roku, jest jedynym polskim producentem folii farmaceutycznych i tapet oraz wiodącym producentem folii izolacyjnych z PVC, folii opakowaniowych i biurowych, granulatów, folii biurowych, dekoracyjnych, paneli i parapetów w Europie Środkowo – Wschodniej. Po fuzjach, przejęciach i wielu prorozwojowych inwestycjach, które miały miejsce w latach 1998-2001 obrót Grupy Ergis wzrósł z 93 do 255 mln złotych.

DBG Eastern Europe II jest następcą funduszu DBG Osteuropa-Holding, inwestującego z powodzeniem w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech od 1997 roku. Inwestorami w DBG są: Deutsche Bank, EBOiR, Mitsubishi Corporation, DEG oraz Deutsche Beteiligungs.

Strategia działalności DBG Eastern Europe II LP koncentruje się na inwestowaniu w spółki w tzw. późniejszym stadium rozwoju. Ergis jest kolejną, po Czech on Line oraz Hungarocamion, inwestycją DBG finansującą wykup menadżerski (management buy out).

„Uważamy, że wykupy menadżerskie polskich spółek przemysłowych będą interesującymi inwestycjami dla funduszy typu private equity w najbliższych kilku latach. Współpraca z Tadeuszem Nowickim, kierującym Ergisem od 1997 roku, pozwoli nam skorzystać ze spodziewanego rozwoju Spółki w efekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz prowadzonej od kilku lat jej intensywnej modernizacji.” powiedział Jacek Korpała, partner w DBG Eastern Europe i dyrektor zarządzający biurem warszawskim.

„Mam nadzieję że wypracowany przez DBG i menadżerów wykup spółki stanie się  podstawą do długotrwałego rozwoju grupy Ergis j i będzie również dobrym przykładem metody stabilizacji polskich holdingów  przemysłowych średniej wielkości” powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis S.A.