DC Bled przejął Fontanę (Medicinsko Termalni Center Fontana zdravstvo in rekreacija, d.o.o.), największego prywatnego świadczeniodawcę usług ochrony zdrowia w rejonie Mariboru, w marcu 2019 roku. W efekcie DC Bled wzmocnił swoją pozycję największego prywatnego dostawcy usług medycznych dla pacjentów dochodzących (nie hospitalizowanych) w Słowenii. Ponadto, w styczniu tego roku, DC Bled otworzył nowe nowoczesne centrum ochrony zdrowia w Novo Mesto. Te zdarzenia następują po wcześniejszej  akwizycji dwóch klinik (w 2018 roku). Teraz sieć DC Bled pokrywa cały kraj sześcioma klinikami, zatrudniając ponad 100 osób i obsługując ponad 20 tysięcy pacjentów rocznie. Spółka, pod kierunkiem swoich kluczowych menadżerów Panów Zvone Novina (CEO) i Lenca Moze (CFO), planuje dodatkowe akwizycje w 2019 roku. Wszystkie te wydarzenia są zgodne z głównym celem DC Bled aby świadczyć najwyższej jakości usługi ochrony zdrowia dla stale rosnącej sieci swoich pacjentów.