ARX Equity Partners (“ARX”) z przyjemnością informuje o sfinalizowaniu transakcji przejęcia większościowego pakietu udziałów w czeskim producencie fasad, Fenestra Wieden (“Fenestra“) oraz nabycia wydzielonej części biznesu produkcji fasad od firmy Skanska.

Partnerami ARX w tej transakcji są osoby ze ścisłego zarządu Fenestra, które zachowają istotny mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Transakcja przejęcia doszła do skutku 1 kwietnia 2019, a jej wartość nie została ujawniona.

Fenestra oferuje rozwiązania w obszarze projektowania i produkcji fasad szklano-aluminiowych dla klientów w całej Europie. Po przejęciu biznesu produkcji fasad od Skanska, Fenestra ((https://fenestra-wieden.cz/) zatrudnia łącznie ponad 200 pracowników w dwóch zakładach produkcyjnych w Czechach, a jej roczna sprzedaż wynosi około 40 milionów euro.

Fenestra została założona w 1991 roku przez Pawła Wieden, który stworzył biznes, aby wykorzystać swoje doświadczenie w obszarze konstrukcji szklano-aluminiowych dla budownictwa. Fenestra jest obecnie wiodącym czeskim producentem fasad szklano-aluminiowych, stosującym skomplikowane rozwiązania przy projektowaniu i realizacji dużych złożonych projektów, najczęściej przegród zewnętrznych budynków o powierzchni przekraczającej 10 tys. m². Na przykład, Fenestra w ostatnim czasie zrealizowała kilka projektów w Szwecji, w tym projekt gmachu wykładowego Instytutu Karolinska w Sztokholmie.

Dzięki połączeniu dotychczasowej działalności Fenestra i wydzielonej części biznesu produkcji fasad firmy Skanska, powstaje duży podmiot posiadający istotny udział w rynku oraz zdolności techniczne i know-how w zakresie projektowania i realizacji złożonych dużych projektów. Celem strategicznym połączonego biznesu jest to, aby skorzystać z dotychczasowych mocnych stron i przewag rynkowych każdej z firm oraz jak najlepiej wykorzystać zwiększony potencjał produkcyjny przy ekspansji geograficznej na nowe rynki.