ARX został przedstawiony spółce Tomplast na początku 2007 roku. Tomplast był wówczas wiodącym słoweńskim producentem elementów z tworzyw sztucznych wytwarzanych metodą wtryskową. Właścicielami spółki było wtedy małżeństwo w wieku emerytalnym, które nie posiadało następcy mogącego przejąć ich rolę w zarządzaniu biznesem. Dlatego ówcześni właściciele byli zdecydowani na sprzedaż 100% udziałów nowemu właścicielowi, który zapewniłby właściwe rozwiązanie w obszarze zarządzania i kontynuacji rozwoju Tomplastu.

ARX był pod dużym wrażeniem poziomu produkcyjnego know-how i zaawansowania spółki – wówczas to ARX wypracował tezę inwestycyjną opartą na ekspansji Tomplastu przy wykorzystaniu tych kluczowych przewag.

W lipcu 2007 roku ARX sfinalizował wykup menedżerski Tomplastu we współpracy z nowym liderem zarządu, umożliwiając całkowite wyjście z inwestycji odchodzącym na emeryturę założycielom. Dodatkowo ARX poczynił zobowiązania inwestycyjne dotyczące sfinansowania przyszłego rozwoju Spółki, jednocześnie zapewniając długoterminowe finansowanie dłużne dla biznesu.

Od momentu inwestycji ARX Tomplast:

  • Zidentyfikował jako cel akwizycji i przejął spółkę UnitPlast w ramach konsolidacji branży (na początku 2008 roku),
  • Kontynuował ekspansją na rynkach międzynarodowych i dywersyfikację odbiorców,
  • Inwestował w nowe technologie,
  • Stał się nie tylko dostawcą ale też uczestnikiem procesu tworzenia nowych podzespołów, co wzmocniło pozycję Tomplastu w łańcuchu wartości klientów,
  • Zwiększył udział przychodów z sektora motoryzacyjnego,

Trzykrotnie zwiększył przychody i jednocześnie pokaźnie zwiększył zatrudnienie.

W 2016 roku ARX sprzedał Tomplast międzynarodowemu inwestorowi finansowemu, chcącemu dalej rozwijać i zwiększać sprzedaż Spółki.