Firma Optegra poinformowała dziś o znaczącej inwestycji w Lexum – wiodącego na rynku dostawcę usług okulistycznych w Czechach i Polsce. Optegra będzie współpracować z założycielem firmy Lexum, profesorem Martinem Filipcem, oraz z obecnym inwestorem, ARX Equity Partners. W ciągu kilku kolejnych lat udziały firmy Optegra w Lexum wzrosną do 100%.

Dalsze szczegóły finansowe dotyczące transakcji nie zostały ujawnione.

Firma Lexum prowadzi działalność 10 klinik w Europie Środkowej, w tym nowego, najwyższej jakości, flagowego centrum okulistycznego o powierzchni 2 500 m2 w Pradze. Optegra, grupa szpitali z główną siedzibą w Wielkiej Brytanii, prowadzi działalność w 11 szpitalach okulistycznych w całej Anglii i Niemczech. Razem grupa wykona co roku ponad 40 000 zabiegów chirurgicznych i będzie jednym z największych na świecie dostawców najwyższej jakości opieki w dziedzinie okulistyki.

Dyrektor naczelny firmy Optegra, Tim Clover, stwierdził, że firma Lexum zapewniła firmie Optegra wysokiej jakości platformę rozwoju w niezwykle ciekawym regionie. „Dostrzegamy wiele podobieństw pomiędzy obiema grupami pod kątem jakości, innowacji i strategii, co oznacza, że dla pacjentów, lekarzy i pracowników ten mariaż ma bardzo dużo sensu. Mamy nadzieję, na wymianę doskonałych pomysłów, które widzieliśmy podczas szczegółowej analizy obu firm, i chcemy jeszcze bardziej udoskonalać opiekę nad pacjentami i wyniki biznesowe. Inwestycja w Lexum to najnowsze stadium przekształcaniu firmy Optegra w rozpoznawanego na arenie międzynarodowej lidera w dziedzinie okulistyki.”

Profesor Martin Filipec, który założył firmę Lexum i kontynuuje pracę w firmie jako dyrektor ds. medycznych, skomentował: „Zarówna Optegra, jak i Lexum, świadczą szeroką gamę najwyższej jakości usług opieki okulistycznej od CLARIVU™, operacji zaćmy i operacji witreoretinalnych, laserowej chirurgii refrakcyjnej, przeszczepów rogówki, operacji zeza i okuloplastyki. Obie firmy są kierowane w sposób profesjonalny, angażują znanych lekarzy i mają silne, zewnętrzne powiązania z badaniami i rozwojem w dziedzinie okulistyki. Wierzę, że połączona firma będzie w stanie przyczynić się do prawdziwej innowacji w opiece okulistycznej, a także będzie działać jako partner przemysłu produkującego urządzenia medyczne w dalszym rozwoju i adaptacji najnowszych technologii, które przyniosą rzeczywiste korzyści pacjentom.” Profesor Filipec podziękował także firmie ARX Equity Partners za wsparcie w budowaniu firmy Lexum w Czechach i Polsce.

Dyrektor naczelny Lexum, dr Petr Svrcek stwierdził, że dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia największego, zachodniego dostawcy usług w dziedzinie okulistyki jeszcze bardziej umocni wiodące pozycje firmy Lexum w regionach, w których firma prowadzi działalność. „Konkurencyjna przewaga firmy Lexum będzie jeszcze silniejsza w wyniku połączenia komercyjnej wiedzy fachowej, efektu zakresu i efektu skali. W oczywisty sposób nasza atrakcyjność jako pracodawcy dla personelu medycznego i pozamedycznego stanie się bezkonkurencyjna w porównaniu z wieloma innymi firmami w przemyśle związanym z opieką zdrowotną w Europie Środkowej. Jesteśmy dumni, że odegramy znaczącą rolę w ustanawianiu globalnej sieci najwyższej jakości usług okulistycznych.“

Doradcami firmy Optegra były firmy KPMG oraz DLA Piper. Firmie ARX Equity Partners oraz Martinowi Filipcowi doradzała firma White & Case.

Optegra

Optegra to specjalistyczny dostawca usług okulistycznych w UK i Niemczech. Optegra prowadzi działalność w sześciu angielskich szpitalach okulistycznych w Londynie, Surrey, Birmingham, Solent, Yorkshire oraz Manchesterze i pięciu centrach okulistycznych w Niemczech w Kreuzberg w Berlinie, Prenzlauer Berg w Berlinie, Magdeburgu, Krefeld oraz Aachen. Połączoną grupę wspiera ponad 60 chirurgów okulistów o poziomie konsultanta. Obszary specjalizacji firmy Optegra to: laserowe operacje okulistyczne, Clarivu™ (wymiana soczewki refrakcyjnej firmy Optegra), zaćma, jaskra, choroby siatkówki, związane z wiekiem degeneracje plamki (AMD, ang. age-related macular degeneration) oraz kosmetyczna chirurgia okulistyczna. Kluczowym obszarem kompetencji firmy Optegra jest Clarivu do korekcji prezbiopii, czyli zabieg podczas którego istniejąca soczewka – która twardnieje z upływem czasu – jest wymieniana na nową soczewkę, która jest dokładnie dopasowana do indywidualnych wymagań. Clarivu może zapewnić korekcję daleko- i krótkowzroczności oraz zapobiega lub eliminuje zaćmę w trakcie jednego, sprawdzonego i trwałego zabiegu, nawet jeśli u pacjenta występuje astygmatyzm. Optegra Eye Sciences to oddział badawczy organizacji, typu non-profit, który dąży do udoskonalania innowacji w dziedzinie opieki okulistycznej poprzez współpracę z chirurgami, przemysłem i badaczami na wiodących uniwersytetach

Informacje: www.optegra.com www.clarivu.com

Lexum

Lexum to dostawca ogólnej okulistyki i operacji refrakcyjnych w dziesięciu szpitalach w Czechach (Praga, Ceske Budejovice, Ostrava, Brno i Tabor) oraz Polsce (Poznań, Kraków, Szczecin, Warszawa i Wrocław). Dzięki współpracy z ponad 40 chirurgami-okulistami, firma oferuje pełną gamę specjalizacji chirurgicznej, w tym operacje zaćmy, jaskry, siatkówki, rogówki, AMD i okulistyki kosmetycznej. W 2012 r. firma Lexum przekroczyła historyczną granicę, wykonując swoją 150 000 operację.
Informacje: www.lexum.cz www.lexum.pl

ARX Equity Partners

ARX Equity Partners to spółka typu private equity skupiona na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. ARX prowadzi działalność z biur w Bukareszcie, Budapeszcie, Pradze oraz Warszawie, a baza inwestorów składa się z inwestorów instytucjonalnych. Rodzina funduszy ARX jest zorganizowana w celu inwestycji kapitału własnego w Europie Środkowej i Wschodniej, skupiając się na późniejszych etapach inwestycji, takich jak finansowanie ekspansji, wewnętrzny wykup menedżerski lub zakup udziałów przez kierownictwo spółki i transakcje związane z konsolidacją przemysłu.

Informacje: www.www.arxequity.com