ARX Equity Partners (“ARX”) sfinalizował nabycie pakietu kontrolnego w spółce Fincentrum a.s. Transakcja została przeprowadzona wspólnie z Capital Dynamics (niezależnym funduszem zarządzającym kapitałem 17 miliardów USD) i Panem Luborem Žalmanem (byłym Prezesem Zarządu Raiffeisen Czech Republic). Fincentrum jest jednym z wiodących niezależnych finansowych pośredników w Czechach i na Słowacji.

Fincentrum (www.fincentrum.com) dąży aby być najlepszym partnerem dystrybucyjnym dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych, prowadząc działalność na szybko rozwijającym się rynku cechującym się wzrastającą sprzedażą produktów finansowych oraz rosnącą rolą w ich sprzedaży niezależnych pośredników finansowych. Założyciele Fincentrum, Panowie Martin Nejedlý i Petr Stuchlík, pozostaną znaczącymi akcjonariuszami mniejszościowymi w spółce i będą nadal zarządzali nią. Pan Lubor Žalman zostanie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fincentrum.

„Moim zdaniem, a także według ARX i Capital Dynamics, Fincentrum dysponuje największym potencjałem wzrostu spośród wszystkich firm działających w branży w Czechach i na Słowacji. Martinowi i Petrowi udało się stworzyć wspaniałą firmę, która opiera się na jakości i innowacyjności, głównych filarach przyszłego rozwoju firmy. Inwestorzy finansowi, a także ja, jesteśmy zaszczyceni mając możliwość włączyć się w ich wysiłki.” powiedział Lubor Žalman.

Roczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Fincentrum w roku 2012 przekroczyły 1,2 miliardów CZK. Szczegóły transakcji nie zostały podane do publicznej wiadomości.