Flarna Holdings Limited, kontrolowana przez fundusz zarządzany przez ARX Equity Partners (“ARX”), podpisała wiążącą umowę sprzedaży udziałów w Anwis Sp. z o.o. www.anwis.pl (“Anwis”) z Novaco Invest GmbH, spółką zależną WAREMA Renkhoff SE. Transakcja podlega zgodzie organu regulacyjnego i jej finalizacja jest oczekiwana w ciągu około dwóch miesięcy.

ANWIS Sp. o.o. jest polskim producentem wewnętrznych i zewnętrznych systemów osłaniających przed słońcem założonym w 1979 roku. Spółka jest zlokalizowana we  Włocławku, zatrudnia 450 osób i osiągnęła przychody w wysokości 32,6 miliona € w 2018 roku.

WAREMA Renkhoff SE www.warema.com (“Warema”), jest zlokalizowana w Marktheidenfeld w Dolnej Saksonii. Tam też mieści się jej centrum operacyjne i spółka holdingowa dla silnego zespołu firm dzielących się na dwie dywizje: Słońce i Życiowe Przestrzenie oraz Plastyki i Inżynieria, zatrudniające ponad 3800 pracowników na całym świecie.

W ostatnich latach Grupa Warema przyspieszyła umiędzynarodawianie biznesu osłon słonecznych. Anwis wejdzie do Grupy jako niezależna marka.