Sava Re d.d. jako kupujący i Cinxro Holdings Ltd. (spółka stowarzyszona z ARX CEE III LP) podpisały umowę, na mocy której Sava Re d.d. nabędzie 80 procent kapitału zakładowego słoweńskiej spółki Diagnostični centre Bled d.o.o. („DC Bled”), reprezentujących 100 procent praw głosu. Zakończenie transakcji nastąpi po spełnieniu określonych warunków zawieszających.

Przejęcie DC Bled jest ważny krokiem w kierunku realizacji strategii Sava Insurance Group polegającej na ekspansji na rynku prywatnych usług zdrowotnych w Słowenii.