Arx Equity Partners nabywa Krkonošské vápenky Kunčice a.s.

ARX Equity Partners (“ARX”) sfinalizował transakcję wykupu lewarowanego spółki Krkonošské vápenky Kunčice a.s. (“KVK”) i jej spółki zależnej Parabit Technologies s.r.o. (“Parabit”).

KVK (www.kvk.cz) jest największym niezależnym czeskim producentem różnego rodzaju zapraw murarskich i klejów używanych w budownictwie. KVK posiada także dwa kamieniołomy.

Parabit (www.parabit.cz) jest wiodącym czeskim producentem pap oksydowanych oraz modyfikowanych bitumicznych pap paroizolacyjnych. Papy oksydowane używane są do pokryć dachowych płaskich, hydroizolacji fundamentów i piwnic. Papa paroizolacyjna bitumiczna jest głównie stosowana przy budowie dróg i mostów.

ARX i kierownictwo KVK będą koncentrowały się na ekspansji firmy KVK i konsolidacji branży. „Mamy zaszczyt pracować z nieprzeciętnym kierownictwem KVK. Jako jedna z nielicznych czeskich grup wyrobów budowlanych KVK pozostała wysoko zyskowna w czasie obecnej recesji. Wierzymy, że KVK jest dobrze pozycjonowana, aby czerpać korzyści z atrakcyjnego w średnim okresie potencjału wzrostu czeskiego rynku remontowego i budowy nowych budynków mieszklanych„ oświadczył Brian Wardrop, Partner Współzarządzający ARX Equity Partners.

Roczne przychody ze sprzedaży KVK przekroczyły 30 milionów Euro w 2009 roku. Szczegóły dotyczące finansowej strony transakcji nie zostały podane do publicznej wiadomości.