ARX Equity Partners zakończył inwestycję w TES Vsetin

ARX Equity Partners („ARX”) sfinalizował sprzedaż 100% TES Vsetin s.r.o., czeskiej firmy inżynieryjnej będącej producentem maszyn elektrycznych („TES” lub „Spółka”) do konsorcjum funduszy private equity. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

TES (http://www.tes.cz) z siedzibą w Vsetin w Czechach jest firmą inżynieryjną zajmującą się przede wszystkim produkcją komponentów do maszyn elektrycznych, a ponadto projektowaniem i produkcją własnych maszyn elektrycznych, takich jak generatory i silniki elektryczne. TES dostarcza kluczowe komponenty i maszyny kilku renomowanym klientom z różnych branż.

ARX nabył Spółkę w 2019 roku od Advent International w uzgodnionej wcześniej strukturze, która obejmowała między innymi natychmiastową redukcję nadmiernego zadłużenia firmy. Ta transakcja restrukturyzacji finansowej umożliwiła Spółce wykorzystanie jej potencjału, ponieważ wcześniej wysoki poziom dźwigni finansowej ograniczał rozwój firmy. W ramach transakcji ARX nawiązał współpracę z zespołem zarządzającym TES, który kierował dalszym rozwojem i zmianami w Spółce. Sukces TES w okresie trwania inwestycji ARX opierał się na podstawowych kompetencjach inżynieryjnych firmy i jej zdolności do obsługi dużych i wymagających klientów, którzy coraz częściej poszukują niezawodnych dostawców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Udana inwestycja w TES była możliwa dzięki ogromnemu doświadczeniu inwestycyjnemu ARX zdobytemu podczas wielu inwestycji w inżynieryjne firmy produkcyjne w Europe Środkowej.

ARX Equity Partners przejmuje DOORS, słoweńskiego producenta drzwi wejściowych klasy premium

ARX Equity Partners („ARX”) nabywa większościowy pakiet udziałów w DOORS d.o.o., słoweńskim producencie drzwi wejściowych klasy premium do budynków mieszkalnych („DOORS” lub „Spółka”). Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

DOORS została utworzona w 2002 roku i od tego czasu ugruntowała swoją pozycję jako szybko rozwijający się producent drzwi wejściowych klasy premium, obsługujący głównie segment mieszkaniowy w regionie DACH. DOORS produkuje kilka linii wzorniczych opartych na naturalnym drewnie oraz połączeniach drewna i aluminium. Klientami Spółki są producenci okien, hurtownicy i wyspecjalizowani detaliści na rynkach docelowych Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Słowenii.

Po transakcji przejęcia, dwaj założyciele Spółki zachowają znaczący udział mniejszościowy w DOORS i będą nadal wspierać dalszy wzrost i rozwój firmy. Strategicznym celem DOORS pozostanie terminowa dostawa produktów najwyższej jakości do klientów, a także rozwój organiczny dzięki rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego.

ARX ​​przejmuje Brebeck Composite, czeskiego producenta wyrobów z włókna węglowego z siedzibą w Czechach

ARX ​​Equity Partners („ARX”) nabywa większościowy pakiet udziałów w Brebeck Composite s.r.o., czeskim producencie wyrobów kompozytowych z włókna węglowego („Brebeck” lub „Spółka”).

Firma Brebeck została założona w 2011 roku przez Thomasa Brebeck i Marcela Benda, którzy postanowili wykorzystać bogate dwudziestoletnie doświadczenie Pana Brebeck w produkcji włókien węglowych w Niemczech. Brebeck jest obecnie jednym z wiodących europejskich producentów części i komponentów z włókna węglowego, wykorzystywanych głównie w sportach motorowych i samochodowych, wymagających zaawansowanych technicznie rozwiązań.

Oprócz swojego zakładu w Senov w Czechach, Brebeck prowadzi również działalność na na rynkach zagranicznych poprzez swoją spółkę zależną w Deggendorf w Niemczech. Roczne przychody ze sprzedaży przekraczającą 10 milionów euro, a firma zatrudnia ponad 160 pracowników. Baza klientów Brebeck obejmuje takich wybitnych graczy na rynku sportów motorowych, jak: KTM AG, BMW AG, Porsche AG i Audi AG.

Założyciele biznesu zachowają istotny mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce, a Pan Brebeck będzie nadal zaangażowany w dalszy wzrost i rozwój biznesu. Głównym celem strategicznym firmy pozostanie obsługa jej czołowych klientów z branży sportów motorowych i samochodowych, a także poszerzenie oferty produktów dla klientów z rynku lotniczego.

ARX ​​Equity Partners finalizuje przejęcie węgierskiej firmy Klient Holding świadczącej zewnętrzne usługi księgowe

ARX ​​Equity Partners („ARX”), fundusz private equity działający w regionie Europy Środkowej i specjalizujący się w segmencie transakcji spółek małych i średniej wielkości, poinformował w dniu dzisiejszym o sfinalizowaniu transakcji przejęcia większościowego pakietu udziałów węgierskiej spółki świadczącej usługi profesjonalne Klient Holding Kft, która jest częścią globalnej sieci WTS („Grupa Klient”).

Grupa Klient to firma z siedzibą w Budapeszcie, świadcząca zewnętrzne usługi księgowe, płacowe i podatkowe. Grupa Klient realizuje obecnie sprzedaż na poziomie około 5 mln EUR, zatrudnia ponad 120 pracowników, i jest obecnie jednym z dziesięciu wiodących dostawców zewnętrznych usług księgowych, płacowych i podatkowych na Węgrzech, obsługującym głównie lokalne spółki zależne dużych międzynarodowych firm.

Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione. ARX ​​przejął firmę od jej założycieli i będzie współpracować z istniejącym zespołem zarządzającym firmy, który będzie dalej rozwijał firmę. Grupa Klient wykorzysta kapitał zainwestowany przez ARX w celu realizacji długoterminowych inicjatyw rozwojowych, które obejmą przyspieszenie rozwoju oferty usług, istotne inwestycje w talenty i technologię oraz strategiczną ekspansję poprzez wzrost organiczny oraz ukierunkowane fuzje i przejęcia.

ARX Equity Partners nominowana do Nagrody Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie

ARX Equity Partners została wybrana ponownie, trzeci rok z rzędu, finalistą Nagrody Real Deals Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie za spółkę Diagnosticni Center Bled (“DCB”).

Fundusz ARX nabył DCB w 2015 roku, aby kontynuować rozwój istniejącego biznesu oraz wykorzystać go jako platformę do dalszej konsolidacji rynku i umocnienia wiodącej pozycji w słoweńskim sektorze diagnostycznym. Cel ten został pomyślnie osiągnięty między innymi poprzez sfinalizowanie czterech strategicznych przejęć i podwojeniu wielkości firmy. ARX sprzedał DCB do inwestora strategicznego na początku 2020 roku.

ARX ​​Equity Partners przejmuje Instrumentation Technologies, światowego lidera w dziedzinie akceleratorów cząstek i urządzeń do radioterapii protonowej

ARX ​​Equity Partners („ARX”), fundusz private equity działający w regionie Europy Środkowej, z sukcesem finalizuje przejęcie Instrumentation Technologies („I-Tech”, www.i-tech.si). Założona w 1998 roku z siedzibą w Solkan w Słowenii, I-Tech jest światowym liderem w opracowywaniu i produkcji specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych dla celów naukowych w akceleratorach cząstek. Ponadto firma korzystając z własnego know-how i działu badań i rozwoju, opracowuje i produkuje urządzenia mające zastosowanie w radioterapii protonowej, a także innych sektorach przemysłu.

Transakcja obejmuje również firmę Red Pitaya (www.redpitaya.com), której laboratorium zajmuje się opracowywaniem podręcznych przyrządów pomiarowych i testujących, takich jak oscyloskopy i generatory sygnału. Urządzenia te znajdują szerokie zastosowanie głównie wśród pasjonatów elektrotechniki i studentów.

ARX ​​​​przejął firmę od jej założycieli, a szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu kilku tygodni od spełnienia ustalonych warunków. W ramach transakcji ARX będzie współpracował z obecnym zespołem zarządzającym, który będzie nadal aktywnie uczestniczył w dalszym wzroście i rozwoju firmy.

ARX Equity Partners nominowana do Nagrody Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie oraz Nagrody PSIK Transakcji Roku Private Equity

ARX Equity Partners została wybrana ponownie, rok po roku, finalistą Nagrody Real Deals Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie za spółkę Anwis. W poprzednim roku, ARX Equity Partners zdobyła Nagrodę Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie za VUES. Finaliści Nagrody Transakcji Roku w Środkowej i Wschodniej Europie są wybierani w efekcie badania prowadzonego przez Real Deals, we współpracy z Cass Business School i Preqin.

Ponadto, ARX Equity Partners została nominowana do Nagrody PSIK Transakcja Private Equity Roku za  Anwis. Celem Nagrody PSIK jest docenienie przez zarządzających funduszami private equity i venture capital, doradców, banki i firmy prawnicze za ich osiągnięcia na polskim rynku private equity.

ARX ​​nabył większościowy pakiet akcji Anwis od odchodzącego na emeryturę założyciela w połowie 2014 r. z zamiarem wykorzystania możliwości technicznych firmy, jej silnej pozycji na rynku krajowym, szerokiej gamy produktów i zaawansowanych internetowych rozwiązań zamawiania produktów, w celu rozwoju i umiędzynarodowienia działalności Anwis. Strategia ta pozwoliła Spółce skorzystać z szybkiego rozwoju sektora e-commerce na kluczowych rynkach eksportowych, w tym w Niemczech i Holandii. W ciągu ostatnich pięciu lat ANWIS utrzymał swą rentowność na poziomie marż, przy jednocześnie stale rosnącej sprzedaży i dwukrotnym przyroście liczby pracowników. Wdrażając tą strategię ANWIS potwierdził swoją pozycję jednego z wiodących producentów osłon okiennych i komponentów do nich w Europie. Wyjście ARX z inwestycji zostało zrealizowane poprzez sprzedaż spółki do Grupy Warema, wiodącego globalnego gracza w segmencie produktów chroniących przed słońcem, w 2019 roku.

ARX ​​Equity Partners kończy inwestycję DC Bled pomnażając kapitał 3.6x

ARX Equity Partners („ARX”), fundusz private equity z ponad 20-letnim doświadczeniem wspierający wzrost i rozwój średnich firm w Europie Środkowej, sfinalizował w dniu dzisiejszym swą inwestycję w słoweńskiego dostawcę usług medycznych, Diagnosticni Center Bled doo („DCB”).

Sprzedaż spółki pozwoliła na pomnożenie zainwestowanego kapitału 3,6x oraz osiągnięcie stopy zwroty IRR ponad 25%.

DCB została przejęta przez wspólne przedsięwzięcie Sava Re i Triglav, dwóch największych firm ubezpieczeniowych w Słowenii. Transakcja ta stanowi dla Sava Re i Triglav ważny krok w kierunku realizacji ich strategii ekspansji na słoweńskim rynku prywatnych usług medycznych.

DCB, z siedzibą w Bled, jest największym prywatnym dostawcą usług medycznych w Słowenii. Firma świadczy kompleksowe ambulatoryjne i szpitalne usługi medyczne w sześciu lokalizacjach. DCB wykonuje ponad 20.000 specjalistycznych badań rocznie, głównie w zakresie gastroenterologii, urologii i rezonansu magnetycznego.

Fundusz ARX nabył DCB w 2015 roku, aby kontynuować rozwój istniejącego biznesu oraz wykorzystać go jako platformę do dalszej konsolidacji rynku i umocnienia wiodącej pozycji w słoweńskim sektorze diagnostycznym. Cel ten został pomyślnie osiągnięty między innymi poprzez sfinalizowanie czterech strategicznych przejęć i podwojeniu wielkości firmy.

ARX uznaje Słowenię jako jeden ze swoich głównych rynków w Europie Środkowej. Fundusz dokonał kilka udanych inwestycji w Słowenii, które doprowadziły do trzech zyskownych wyjść w ciągu ostatniej dekady.

ARX Equity Partners finalizuje przejęcie czeskiej firmy inżynieryjnej TES Vsetin

ARX Equity Partners („ARX”) sfinalizował przejęcie większościowego pakietu udziałów TES Vsetin („TES”) z siedzibą w Vsetin w Czechach. TES (http://www.tes.cz)  jest firmą inżynieryjną zajmującą się głównie produkcją elementów systemu do maszyn elektrycznych, a także projektowaniem i produkcją własnych maszyn elektrycznych, takich jak generatory i silniki elektryczne. TES dostarcza kluczowe komponenty i maszyny do kilku renomowanych klientów z różnych branż. W 2018 roku firma osiągnęła przychody w wysokości ponad 60 milionów euro w 2018 roku i obecnie zatrudnia około 600 wykwalifikowanych pracowników technicznych.

ARX nabył TES od spółki zależnej Advent International. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. W ramach transakcji, ARX będzie współpracować z obecnym zespołem zarządzającym firmą nakierowanym na przyszły wzrost i rozwój firmy.

TES jest czwartą inwestycją funduszu ARX IV.

ARX Equity Partners kończy inwestycję w ANWIS

Po uzyskaniu zgód ze strony organów regulacyjnych, ARX Equity Partners („ARX”) zakończył inwestycję w Anwis Sp. z o.o. („ANWIS”), polskiego producenta wewnętrznych i zewnętrznych osłon okiennych produkowanych pod indywidualne zamówienia. Nabywcą jest Novaco Invest GmbH, spółka zależna WAREMA Renkhoff SE („Warema”). Inwestycja ARX w ANWIS przyniosła łączny mnożnik zwrotu gotówki 3.3x i wewnętrzną stopę zwrotu przekraczającą 30%.

ARX ​​nabył większościowy pakiet akcji ANWIS od odchodzącego na emeryturę założyciela w drugiej połowie 2014 r. z zamiarem wykorzystania możliwości technicznych firmy, silnej pozycji na rynku krajowym, szerokiej gamy produktów i zaawansowanych internetowych rozwiązań zamawiania produktów w celu rozwoju i umiędzynarodowienia działalności ANWIS. Strategia ta pozwoliła Spółce skorzystać z szybkiego rozwoju sektora e-commerce na kluczowych rynkach eksportowych, w tym w Niemczech i Holandii. W ciągu ostatnich pięciu lat ANWIS utrzymał swą rentowność na poziomie marż, przy jednocześnie stale rosnącej sprzedaży i dwukrotnym przyroście liczby pracowników.

Inwestycja w ANWIS jest w pełni zgodna ze strategią ARX ukierunkowaną na wspieranie wzrostowych inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. ANWIS jest producentem wewnętrznych i zewnętrznych osłon okiennych oraz wiodącym producentem komponentów używanych do ich produkcji w Europie. Spółka jest aktywna na rynku od 40 lat i ostatnio odnotowuje szybki wzrost: sprzedaż ANWIS osiągnęła 32,6 mln EUR w 2018 r., z tego około 50% stanowił eksport do Europy Zachodniej. ANWIS wykorzystuje swoją wiodącą pozycję na rynku polskim, co stanowi dobrą bazę do szybkiego rozszerzania działalności w zakresie handlu elektronicznego w Niemczech i w krajach Beneluksu

Wyjście ARX z inwestycji zostało zrealizowane poprzez sprzedaż ANWIS do WAREMA Renkhoff SE („Warema”), niemieckiej firmy rodzinnej, podzielonej na dwa działy: Słońce i Życiowe Przestrzenie oraz Plastyka i Inżynieria, zatrudniającej łącznie ponad 3800 pracowników na całym świecie. Warema zajmuje wiodącą pozycję na rynku bazując na jakości oferowanych rozwiązań i innowacjach. W obu działach, jest kładziony duży nacisk na rosnące kompetencje i wykorzystanie innowacyjnych technologii.