Unilever Czechy zostaje właścicielem marki SAVO

Unilever Czechy i spółka Bochemie ogłosiły dzisiaj, że na mocy podpisanej umowy, Unilever przejmuje SAVO i inne marki konsumenckie spółki Bochemie.

Transakcja obejmuje przeniesienie własności do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Nabyte marki nadal będą produkowane w porozumieniu ze spółką Bochemie w jej zakładzie produkcyjnym w Bohuminie.

Wszystkie nabyte marki nadal będą dostępne na rynku czeskim i słowackim, a także na Węgrzech, w Rumunii i innych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Grupa Bochemie („Grupa”)

Grupa Bochemie jest jednym z liderów w produkcji domowych środków czystości w Europie Środkowej. Najbardziej jej znanymi markami są SAVO, Biolit i Diffusil, znane głównie w Czechach i na Słowacji.

Grupa jest również światowym dostawcą wysoko przetworzonych specjalistycznych chemikaliów, do których należą m.in. środki dezynfekujące, środki grzybobójcze do powierzchni drewnianych, środki trawiące powierzchnie metalowe oraz masy akumulatorowe.

Grupa i jej spółka dominująca Bochemie a.s. posiada główną siedzibę w miejscowości Bohumin w Czechach, gdzie zatrudnia ponad 450 osób. W skład Grupy wchodzi również spółka EVM, węgierski producent markowych domowych środków czystości i oddziały na Słowacji, w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Rosji. Łączna liczba zatrudnionych w całej Grupie wynosi prawie 600 osób.

Właścicielami Grupy są fundusze privte equity Benson Oak Capital i Arx Equity Partners.

ARX Equity Partners inwestuje w Fincentrum a.s.

ARX Equity Partners (“ARX”) sfinalizował nabycie pakietu kontrolnego w spółce Fincentrum a.s. Transakcja została przeprowadzona wspólnie z Capital Dynamics (niezależnym funduszem zarządzającym kapitałem 17 miliardów USD) i Panem Luborem Žalmanem (byłym Prezesem Zarządu Raiffeisen Czech Republic). Fincentrum jest jednym z wiodących niezależnych finansowych pośredników w Czechach i na Słowacji.

Fincentrum (www.fincentrum.com) dąży aby być najlepszym partnerem dystrybucyjnym dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych, prowadząc działalność na szybko rozwijającym się rynku cechującym się wzrastającą sprzedażą produktów finansowych oraz rosnącą rolą w ich sprzedaży niezależnych pośredników finansowych. Założyciele Fincentrum, Panowie Martin Nejedlý i Petr Stuchlík, pozostaną znaczącymi akcjonariuszami mniejszościowymi w spółce i będą nadal zarządzali nią. Pan Lubor Žalman zostanie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fincentrum.

„Moim zdaniem, a także według ARX i Capital Dynamics, Fincentrum dysponuje największym potencjałem wzrostu spośród wszystkich firm działających w branży w Czechach i na Słowacji. Martinowi i Petrowi udało się stworzyć wspaniałą firmę, która opiera się na jakości i innowacyjności, głównych filarach przyszłego rozwoju firmy. Inwestorzy finansowi, a także ja, jesteśmy zaszczyceni mając możliwość włączyć się w ich wysiłki.” powiedział Lubor Žalman.

Roczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Fincentrum w roku 2012 przekroczyły 1,2 miliardów CZK. Szczegóły transakcji nie zostały podane do publicznej wiadomości.